Výsledek hledání

1 - 1 (1)
  • 1
Verze:  Allplan 2013 / Allplan 2012 / Allplan 2011 / Allplan 2009  | Poslední změna: 18.01.2013

Otázka:

Jak lze na svažitém pozemku projektovat stavební jámu s přibližně stejným objemem výkopu a navážky?Odpověď:

DGM je redukován na plochu projektované budovy. Při výpočtu kubatur s typem dat 22.014 proti horizontu představuje potom horizont dno stavební jámy. Mohou být postupně rychle prováděny výpočty s různými výškami horizontu. Tím se dostane rychle přiblížení na správnou výšku dna.

Kroky jednotlivě:

1. Do originálu DGM je zakreslen obrys budovy čarami. Tyto čáry jsou spolu jako element spojeny do sítě DGM (Změna -> GEO -> Digitální model terénu -> Element zařadit do DGM). Tímto způsobem jsou v DGM vytvářeny nové body. Body leží v koncových bodech čar a mají z DGM interpolovanou výšku.

2. Je zadána vnější hranice jako obrys budovy (Změna -> GEO -> Digitální model terénu -> Vnější hranice ). Pro zadání vnější hranice potřebné body byly již vytvořeny zařazením obrysu.

3. Nakonec následuje výpočet kubatur s typem dat 22.014 (Vytvořit -> Geo -> Digitální model terénu -> Stanovit kubatury). S těmito nastaveními se počítá proti horizontu: Typ dat 22.014, Horiz Ano, Vyhodnocení Dolů+Nahoru. Střední výška DGMs je jako počáteční hodnota pro horizont pod H-Horzapsáno. Několika průběhy výpočtu se nechá zjistit správná výška horizontu.

Uložit PDF  FAQ_CS_Vypocet_kubatur_se_stejnym_vykopem_a_odkopem....
1 - 1 (1)
  • 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím