Hledat

Support Filter
Verze:  Allplan 2017, Allplan 2021, Allplan 2020, Allplan 2019, Allplan 2018 |  Poslední změna: 27.02.2024 13:57
2 user(s) found this Knowledge Article helpful

Otázka:

Jak lze načíst soubory DXF nebo DWG s velkými souřadnicemi?Odpověď:

Jestliže soubory DXF nebo DWG obsahují elementy s velkými souřadnicemi (z.B. data z vyměřování se souřadnicemi Gauß-Krüger), může to po importování do Allplan vést ke ztrátám výkonu. Pro bezproblémový import dat máte k dispozici následující postupy.

Možnost 1: Nastavit Offset
Nastavte v projektu Offset. Od Allplan 2011 je to možné přímo při sestavování nového projektu. U stávajících projektů můžete nastavení dodatečně přes Soubor ->Projekt otevřít-> Projekt označit -> Kontextové menu Vlastnostiprovést. (až do verze Allplan 2009 se děje nastavení přes Extras -> Optionen -> Rozšířená konstrukce -> Registrační karta Nastavení). Automatické nastavení posunu při importu popisuje možnost č. 2.

Možnost 2: Těžiště použít jako: Offset
Aktivujte při importu v Optionen -> Registrační kartu Všeobecná nastavení (do V2008 Rozšířená nastavení přenosu) zaškrtávací políčkoPřizpůsobit těžiště jako "Offset". Tím je nastaven automaticky v projektu Offset, který umisťuje těžiště souboru (=střední bod boxu Min-Max) do nulového bodu systému souřadnic. Pokud je již posun nastaven, nebo pokud importovaná data neobsahují žádné velké souřadnice, pak tato možnost není k dispozici.

Možnost 3: Těžiště použít jako: Nulový bod
Aktivujte při importu v Optionen -> Registrační kartu Všeobecná nastavení (do V2008 Rozšířená nastavení přenosu) zaškrtávací políčkoPřizpůsobit těžiště jako "Nulový bod". Tím je posunuto těžiště souboru do nulového bodu souřadnicového systému Allplan. Na rozdíl od předchozího nastavení se mění souřadnice jako takové. Používejte proto tuto možnost pouze tehdy, jestliže s těmito daty pracujete pouze ve své kanceláři, resp. data nebudete ve stejné poloze znovu muset exportovat (právní závaznost souřadnic polohového plánu).

Možnost 4: Těžiště použít jako: Vyp
Zde jsou data bez ohledu na souřadnice v Allplan importovány. Pro další práci s velkými souřadnicemi, máte potom možnost prostřednictvím (možnosti) Option -> Pracovní prostředí-> Práci s velkými souřadnicemi optimalizovat( do Allplan 2009: Extras -> Optionen -> Optionen všeobecně -> Registrační karta 'Jiné' -> Práci s velkými souřadnicemi optimalizovat) pozitivně ovlivňovat tuto problematiku. Čím více dat je ale vytvořeno daleko od počátku, tím silněji se může narušovat výkon. Máte mimo to možnost, data v Allplan funkcí 'Verschieben-Posunout' posunout k nulovému bodu a v případě potřeby dodatečně zapsat Offset, podle zvoleného vektoru posunutí.Upozornění:

Použití Offsetu (u prvních obou postupů) je ve většině případů lepším řešením. Zpracováváte data u počátku souřadnic, ale souřadnice bodu jsou, s přihlédnutím k nastavenému objektu, korektně změřena. Nastavený posun se při exportu a importu zohlední automaticky. Platí pro celý projekt.
Jestliže nemusíte data ve stejné poloze opět exportovat, doporučuje se možnost 3 - těžiště přizpůsobit jako: Nulový bod

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím