Verze:  Allplan 2015 / Allplan 2014 / Allplan 2013  | Poslední změna: 30.11.2017
Not voted yet. Be the first to vote this FAQ as helpful!

Otázka:

Při aktualizaci v systému Windows 8.1 jste vyzváni, abyste odinstalovali Sentinel Runtime Drivers. Jak je lze odinstalovat?


Odpověď:

Stiskněte následující kombinaci kláves 'Windows + X'. V kontextovém menu, které se nyní otevřelo, vyberte správce zařízení. Zvolte v pravém okně Správce zařízení v USB-Controller bod SafeNet Inc. Hardlock Key pravým tlačítkem myši a vyberte 'Odinstalovat'. Totéž proveďte s SafeNet Inc. USB key.
Nyní jste odinstalovali ovladač HW klíče a můžete pokračovat v aktualizaci Windows.

Po ukončení aktualizace Windows postupujte prosím podle následujících pokynů pro opětnou instalaci ovladače.
https://connect.allplan.com/de/faqid/20131028125253.html

Uložit PDF  FAQ_CS_Odinstalovani_ovladace_HW_klice_(Sentinel_Run...
https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím