FFC080 Perspective view and hidden line calculation

In this chapter you will learn how to use the perspective view and hidden line calculation. For this you will use the free projection and set the eye and target point. Then you will activate the hidden line calculation. You will also see how to display a section in the animation window.

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím