SPS004 / Eigenes SmartPart erstellen

Dieses Video beschreibt folgende Funktionen

SmartPart erzeugen - SmartPart zurücksetzen - Zeilen auskommentieren - 3D-Script schreiben - Script ausführen - Parameter definieren - Griffe erzeugen - Script ausführen - SmartPart absetzen - SmartPart speichern - SmartPart mit Griffen modifizieren - SmartPart über Dialogfeld modifizieren

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím