Q07 2D Allplan 2014 - Assemble and Export Layouts to PDF

Set up page
Add layout border and title block
Place layout elements in the layout
Label the layout
Design view - Grayscale preview - Color preview
Export a layout to PDF

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

Související data ke stažení

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím