SPS001 / Default settings

This lection covers following topics

Overview of learning objectives - change default settings in the status bar - Adjust the display on screen - SmartPart Freeform Solid tool - Place a SmartPart - SmartPart properties dialog box - Modify a SmartPart using handles - Open the SmartPart dialog box

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím