DAW017 / Dimension interior doors

Select the Dimension Line tool

Define the properties

Set the size of the arrowhead

Select the layer

Define the text size settings

Select the vertical type

Select the points to be dimensioned

Use the pipette to transfer the component height from the door opening

Place the dimension line

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím