DAW001 / Wall settings

Create a new project in ProjectPilot

Check the default settings in the status bar

Create a new drawing file with “Open on a project-specific basis”

Select the Wall tool

Settings for

Thickness

Height

Material

Representation

Trade

Priority rating

Calculation mode

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím