SPS007 / Define bars using a subscript

This lection covers following topics

Modify SmartPart using Script tool - Write comments - Define the subscript - Define parameters - Create the box - Apply the subscript - Check / format the script - Run the script - Visual check of the design

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím