FFC084 Rendrování

Poté co jste propůjčili svým stavebním dílům texturu, nyní uvidíte, jak budovu renderovat. Zvolíte perspektivu a určíte referování jako výstupní veličinu.

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím