FFC070 Schodiště

Po této kapitole můžete zkonstruovat přímé schodiště. Přitom se naučíte zacházet s nejdůležitějšími definicemi schodiště: Výška schodů, stupeň schodů,  schodnice a madlo. Nakonec automaticky schody popíšete.

No Access

Please log in with right access rights to see the desired video

Related Lessons

https://connect.allplan.com/ uses cookies  -  More information

Accept