Hledat

Support Filter
Verze:  Allplan 2020, Allplan 2021, Allplan 2022 |   Poslední změna: 18.04.2023 15:03
Not voted yet. Be the first to vote this FAQ as helpful!

Otázka:

Jak je možno ze zpracování projektu provádět export tak, aby byly vytvořeny Plan-DWG a v každé uložené fólii další referenční-DWG?Odpověď:

AutoCAD má v protikladu k Allplan pouze jednu konstrukční oblast. Neexistuje tam možnost, jako v Allplan pomocí fólií pracovat v různých konstrukčních oblastech. Použitím externích referencí mohou ale konstrukční oblasti z různých DWG-souborů být vloženy do jednoho DWG.
Z Allplan se k tomu hodí výměnná varianta"Komplexní export ze zpracování projektu s externími referencemi".
Touto variantou se při exportu z projektu stává výchozí výkres (Plan-DWG) a ze všech v projektu vložených fólií referenční výkresy (Referenční-DWGs), které jsou všechny spojeny v projektovém-DWG a s tím jsou tam také viditelné. Tyto soubory obsahují výhradně konstrukční oblast AutoCAD (oblast modelu ).

Průběh exportu:

Vyberte v sestavě projektu Wählen plán, který má být exportován

  • Vyberte Menu: Soubor -> Exportovat -> Exportovat AutoCAD-data ...Vybrat projekt a pomocí OKpotvrdit.
  • Nastavte v následujícím okně "Uložit jako" u Uložení dosložky, ve které má být uložen exportovaný soubor a vyberte požadovaný Typ souboru.
  • Přejděte tlačítkem Nastavení... na registrační kartu 'Obecná nastavení'a nastavte zde požadované možnosti. Od Allplan 2009 můžete např. jako výchozí základnu volit Oblíbenou položku výměny 3 a nastavit další možnosti potom manuálně.
    Zaškrtněte v registrační kartě 'AutoCAD specificky'pod Oblast souboru, která má být přenášenaKonstrukce (Oblast modelů).
    Proveďte příp. další nastavení v Možnostech a potvrďte je potom pomocí OK
  • Spusťte potom Export použitím Uložit
  • Otevře se maska "Export:..." pro Sestavu projektu. Stiskněte tlačítko Změnit, aby se provedly ještě změny v konfiguraci. Pro každou použitou fólii se otvírá v další průběhu exportu znovu maska "Export:...".
  • Je sepisován Plan-DWG a pro každou fólii referenční DWG

Výsledek:

1. Vytvořené soubory:
Je vytvořen soubor pro projekt (např. "plan_1.dwg") a vždy soubor jako XRef pro každou fólii, která na projektu umístěna (např. "tb_1.dwg", "tb_2.dwg" atd.).
Jestliže je Plan-DWG (např. "plan_1.dwg") otevřeno v AutoCAD, jsou referenční DWGs (např. "tb_1.dwg", "tb_2.dwg" atd.) zobrazeny jako externí reference.

2. Rozložení elementů:
Elementy, které leží ve fóliích, jsou komplexně přenášeny. (např. šrafování, vzory, řetězce kót zůstávají zachovány)
Elementy, které mohou ležet přímo v plánu nebo ve fólii podle nastavení v oblasti Rozložit vybrané elementyjsou přenášeny buď rozložené nebo komplexně.

3. Filtrování elementů:
Filtry v oblasti Přenášené elementynepůsobí při komplexním přenášení pouze na data, která leží přímo v projektu, nýbrž také na data ve fóliích.

4. Pomocná konstrukce:
Pomocná konstrukce může v oblasti K přenášení určené elementyjak v projektu tak i na fólii být filtrována. Deaktivujte k tomu pod K přenášení určené elementyMožnosti Pomocná konstrukcenebo Netisknutelné elementy(stejný účinek).

5. Meze spojení:
Jako mez spojení je označována oblast provedení zářezu, např. oknem plánu. Ta je exaktně vyhodnocena.

6. Struktura Allplan:
Vzniká pro projekt a pro každou fólii vlastní DWG a struktura fólií je tak předávána. Hladiny fólií se stávají hladinami DWG.

7. Oblast modelu na papíře:
U této popisované variantě exportu je v každé DWG konstrukční oblast (modelová oblast) předávána.Upozornění:

Jestliže nechce váš projektový partner pracovat v AutoCAD s více soubory DWG, má v případě potřeby také možnost referenční-DWGs do projektového DWG zapojit tak, že je ještě třeba pouze jednoho souboru DWG.
Aby se uskutečnilo doporučení dat při otevření souboru DWG správně, je třeba všechny vytvořené soubory uložit a předat v jedné společné složce.
Jsou-li k výměně dat další otázky, přečtěte k tomuto tématu podrobnou dokumentaci v nápovědě online. Nápověda je vyvolána volbou tlačítka F1. Vyberte v registru Index -> Rozhraní.

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím