Verze:  Allplan 2014 / Allplan 2013 / Allplan 2012 / Allplan 2011 / Allplan 2009  | Poslední změna: 08.03.2018
Not voted yet. Be the first to vote this FAQ as helpful!

Otázka:

V Allplan 2009 je nová výztuž 3D šroubovice. Jak vytvořím šroubovici ve fólii s 2D výztuží.Odpověď:

Nová šroubovice může mít po výšce různé stoupání v různých částech, může být vytvořena podél libovolné kontury. Tuto výztuž nelze vytvořit jako 2D železo. Můžete, ale tuto 3D výztuž integrovat mezi 2D výztuž:

  1. Vytvořte pomocí Vytvořit -> Architektura -> Stěny, Otvory, Stavební díly kruhový sloup v půdorysu.
  2. Boční pohled nebo řez sloupem vytvoříte pomocí Vytvořit -> Pohledy, Detaily -> Asociativní pohledy
  3. Přepněte na Vyztužování s 3D modelem. Spusťte funkci Vytvořit -> Vyztužování -> Vyztužování prutovou výztuží -> Kruhová výztuž a vyberte Šroubovici. Nastavte parametry závitu, krytí atd. v patetě.
  4. Následujte pokyny pro tvorbu šroubovice (viz. obrázek)
  5. Nýní můžete pohledy libovolně přesunovat, doplňovat, mazat nebo modifikovat. Také architektonický sloup můžete smazat.
Uložit PDF  FAQ_CS_Tvorba_nova_3D_ssroubovice_(Allplan_2009)_v_2...
https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím