Výsledek hledání

1 - 4 (4)
  • 1
Verze:  Allplan 2019 / Allplan 2018 / Allplan 2017 / Allplan 2016 / Allplan 2015 / Allplan 2014  | Poslední změna: 21.09.2018

Otázka:

Jak lze trvale změnit u určitých funkcí (ukládání / import) nabízenou cestu?Odpověď:

Při ukládání, importování a exportování elementů nebo souborů nabízí program Allplan automaticky určitou cestu, resp. složku, do které se mají data uložit nebo ze které se mají data načíst.
Můžete různým typům souborů programu Allplan zvolit navrhované složky, do které se budou standardně ukládat. Takto zvolené složky se nabízí standardně v dialogu ukládání příslušného typu souboru, lze je však kdykoli změnit.

Tato hodnota se nechá pro jednotlivé příkazy nastavit individuálně.
Zvolte k tomu příkaz Nástroje ->Nastavení... -> Pracovní prostředí(do V2009 Nástroje ->Nastavení... -> Všeobecná nastavení-> Registrační kartaNastavení").

Na Místě uloženíresp. Nastavení cestydostanete možnost, navržená místa pro uložení přednastavit. Pro nastavení máte k dispozici nastavení Projekt, Privát, Volné a Poslední:

  • Projekt: Typ souboru je standardně uložen v aktuálním projektu (není k dispozici u NDW a NPL souborů).
  • Privat: Typ souboru se standardně uloží v Privátním projektu uživatele.
  • Volná: Cesta pro typ souboru je libovolně volitelná. Zvolte cestu tak, že kliknete buď ve sloupci Složka na cestu a zadáte novou cestu nebo kliknete ve sloupci Prohledat na ... a zvolíte cestu v dialogu výběru souboru.
  • Poslední: Typ souboru se standardně uloží v naposled zvolené cestě.
Uložit PDF  FAQ_CS_Nadefinovani_cesty_ukladani.pdf
Verze:  Allplan 2015 / Allplan 2014 / Allplan 2013  | Poslední změna: 17.12.2015

Dotaz:

Po instalaci verze Allplan 2013 se na počítači již nerozpozná paralelní Dongle (HW klíč). Program Allplan se spustí jen pro čtení.
Jak postupovat?Odpověď:

Dotazování na Dongle (HW klíče) se od verze 2013 změnilo. U dotčeného HW klíče se velmi pravděpodobně jedná o paralelní HW klíč, který se připojuje na komunikační rozhraní (LPT3).

Najděte oblast I/O oblast LPT rozhraní:

Klikněte pravým tlačítkem na Počítač/pracovní místo -> Správa -> Správce zařízení

  • Zvolte "Připojení -> Připojené tiskárny ECP", máte-li přímé paralelní rozhraní a odpovídající připojení
  • Zvolte "Multifunkční adaptér" a odpovídající přípojku, pokud se má paralelní adaptér (např. SUNIX) zasunout


Vlastnosti -> Zdroje

Zaznamenejte si první hodnotu prvního řádku pod nastavením zdroje.

Příklad:

Typ zdrojeNastavení
Oblast I/O0378 – 037F
Oblast I/O0778 – 077FV tomto příkladě byla hodnota 0378.

Otevřete nastavení licence z Allplan:
Allmenu -> Obslužné programy -> Licence -> Nastavit licenci

Přejděte zde do:
Kontrola licence -> Nastavení hledání ... (popř. proměnné prostředí...)

Vložte do pole "HL_SEARCH=..." zjištěnouhodnotu V/V s následným "p", např.
0378p

Potvrďte tlačítkem "OK" a "Převzít".


Uložit PDF  FAQ_CS_Po_instalaci_se_nerozpozna_paralelni_HW_klic....
Verze:  Allplan  | Poslední změna: 05.02.2018 10:07

Otázka:

Čím může být rychlost při instalaci (vytváření systémových zobrazení) a vyvolávání dialogů v Allplanu zlepšena?
Odpověď:

Proveďte změnu nastavení v operačním systému:

Start -> Systémové nastavení -> Možnosti Internetu -> (záložka karty Rozšířeno:) -> Nastavení -> Bezpečnost -> Zkontrolovat na výskyt uzavřených certifikátů vydavatelů -> Deaktivovat -> OK

Můžete také kontrolu certifikátů vypnout z registrace Windows (Start -> regedit). Kód je:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\Software Publishing

Hodnota by musela být editována takto:

Deaktivovat:
146944

Aktivovat:
146432Upozornění:

Allplan je certifikován pro Microsoft Windows 7 a má logo "Kompatibilní s Windows 7". Certifikát garantuje uživatelům Windows 7 vyšší bezpečnost a spolehlivost, vyžaduje však speciální programovací techniky jako např. signování součástí programu (DLLs).
Při vyvolání těchto součástí se standardně kontroluje, zda certifikát má ještě platnost od výrobce.
To vyžaduje internetové připojení příslušného pracoviště. Jestliže není, může být kontrola vypnuta.
Tím je dosaženo zvýšení výkonu.

Uložit PDF  FAQ_CS_Zlepseni_rychlosti_instalace_a_vyvolavani_dia...
Verze:  Allplan 2013 / Allplan 2012 / Allplan 2011 / Allplan 2009  | Poslední změna: 18.01.2013

Otázka:

Jak lze na svažitém pozemku projektovat stavební jámu s přibližně stejným objemem výkopu a navážky?Odpověď:

DGM je redukován na plochu projektované budovy. Při výpočtu kubatur s typem dat 22.014 proti horizontu představuje potom horizont dno stavební jámy. Mohou být postupně rychle prováděny výpočty s různými výškami horizontu. Tím se dostane rychle přiblížení na správnou výšku dna.

Kroky jednotlivě:

1. Do originálu DGM je zakreslen obrys budovy čarami. Tyto čáry jsou spolu jako element spojeny do sítě DGM (Změna -> GEO -> Digitální model terénu -> Element zařadit do DGM). Tímto způsobem jsou v DGM vytvářeny nové body. Body leží v koncových bodech čar a mají z DGM interpolovanou výšku.

2. Je zadána vnější hranice jako obrys budovy (Změna -> GEO -> Digitální model terénu -> Vnější hranice ). Pro zadání vnější hranice potřebné body byly již vytvořeny zařazením obrysu.

3. Nakonec následuje výpočet kubatur s typem dat 22.014 (Vytvořit -> Geo -> Digitální model terénu -> Stanovit kubatury). S těmito nastaveními se počítá proti horizontu: Typ dat 22.014, Horiz Ano, Vyhodnocení Dolů+Nahoru. Střední výška DGMs je jako počáteční hodnota pro horizont pod H-Horzapsáno. Několika průběhy výpočtu se nechá zjistit správná výška horizontu.

Uložit PDF  FAQ_CS_Vypocet_kubatur_se_stejnym_vykopem_a_odkopem....
1 - 4 (4)
  • 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím