FFC083 Povrchy, textury

Abyste propůjčili výše uvedeným stavebním dílům materiálnost, potřbujete textury. Za tím účlem pracujte s volnými plochami, definujte nové povrchy a následně je ukládejte.

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím