DAW016 / Dimension door and window openings

Change the window arrangement to 1 Viewport

Dimension Walls tool

Set the reference scale to 1:100

Open the properties dialog box

Display a combination of dimension strings

Select all relevant walls

Define the reference direction element

Input options are explained

Place the dimension line block

Dimension the wall on the right

Dimension the wall at the top

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím