DAW010 / Design windows with smart symbols

Select the Window tool

In the properties dialog box:

Window type

Sill

Pen and line settings

Height settings

Create a reveal element and check the settings

Load the smart symbol

Check the depth of the window

Define the reveal

Place the window

Define the reference point

Check the design in the animation window

 

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím