DAW006 / Insert smart symbols in door openings

Select the Smart Window and Door Symbols tool

Define the frame

Define the door swing symbol

Overview of the Scale/Drawing Type Ranges dialog box

Save the smart symbol

Define the position of the door swing

Set the reference scale to 1:50

Insert Smart Symbol tool

Check the design in the animation window

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím