SPS018 / Analyze SmartParts in a report

This lection covers following topics

Make multiple copies of a SmartPart - Insert the SmartPart of a chair - Copy the chair SmartPart - Place the chair SmartPart at an angle - Use the Report, List tool to create a report - Export options for the report

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím