SPS015 / Customize the dialog box

This lection covers following topics

Modify SmartPart using Script tool - Switch to the dialog script - Use I_DIALOG to define the name of the dialog box - Use I_PAGE to define a page name - Use I_OUTFIELD and I_INFIELD to define output and input boxes - Check / format the script - Run the script - Use I_SEPARATOR to visually separate parameter areas - Check / format the script - Run the script

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím