SPS014 / Define the 2D view

This lection covers following topics

Modify SmartPart using Script tool - Switch to the 2D script - Write comments - Change the color for the 2D representation - Define a rectangle with RECT2 - Check / format the script - Run the script - Visual check of the design - Modify the color in the dialog box - Modify the table material in the dialog box by selecting a surface file

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím