SPS013 / Assign surfaces and colors by using scripts

This lection covers following topics

Modify SmartPart using Script tool - Insert the COLOR command in the 3D script - Insert the MATERIAL command in the 3D script - Define specific surface and color assignments - Check / format the script - Run the script
Visual check of the design

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím