SPS012 / Define surface and color parameters

This lection covers following topics

Modify SmartPart using Script tool - Add a parameter for the surface - Add parameters for the color - Create a parameter group and assign parameters - Check the result in the dialog box

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím