SPS010 / Restrict parameters to “reasonable” values

This lection covers following topics

Modify SmartPart using Script tool - Parameter Script tab - Define the value range with RANGE - Define the increment with STEP - Change the parameter descriptions - Run the script - Check the result in the dialog box

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím