SPS008 / Import the geometry of a connector as a resource

This lection covers following topics

Design a box using the Box tool - Modify SmartPart using Script tool - Match a 3D object as a resource - Import a box as a resource - Write comments - Insert the resource in the 3D script with PLACE - Check / format the script - Run the script - Visual check of the design

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím