SPS005 / Create table legs as boxes

This lection covers following topics

Modify SmartPart using Script tool - Move the coordinate system by using the script - Define a variable by using a mathematical formula - Create a box
Check / format the script - Run the script - Visual check of the design

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím