DAW015 / Inner and outer window sills

Smart Window Sill Symbol tool

Select the window

Set the type of the smart window sill symbol

Define the position

Select “Depends on reference scale”

Set the scale to 1:50

Define the reference direction

Save the smart window sill symbol

Check the design in the animation

Create outer sills for all other windows

Exercise: Create inner window sills

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím