DAW014 / Apply window properties

Apply Archit. Component Properties tool

Select the source window

Select the target window

Visual check of the design

 

Repeat the Apply Archit. Component Properties tool using the shortcut menu

Modify geometric properties

Apply component properties to multiple windows in one go

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím