SPS006 / Create cross braces as boxes

This lection covers following topics

Modify SmartPart using Script tool - Create a box - Check / format the script - Run the script - Visual check of the design

Bez přístupu

Přihlašte se správnými přístupovými právy pro zobrazení požadovaného videa

Související lekce

https://connect.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím