R x8d8]&x88]!"  ??`} >\+>x8]7@d < d>1IS`C^IrI5@sIwI?IRI`CII?R.@RR?NWOW`C`C`C`C`C`CI!R"Rx8]C?< d=S`CrI4@sIxI?IRI`CR?`C 8`C 8II@C8`C`C@C8`CIIR? R?`C`C`C`C`C C HlFMF 8 `C@*E$> 8`Cxd8]x88]"L;{0۽Xǧ%۽Xǧp6o p6o %۽Xǧ%۽x8]*J<WB311165253131815GF WFL;{L;{0۽?0۽?p8]C?< d=S`CrI4@sIxI?IRI`CR?`C 8`C 8II@C8`C`C@C8`CIIR? R?`C`C`C`C`C C HlFMF 8 `C@*E$> 8`Cpd8]&p;8\!"  ??`} >\+>p8]7@d < d>1IS`C^IrI5@sIwI?IRI`CII?R.@RR?NWOW`C`C`C`C`C`CI!R"Rpd8]p;8\"bRdoƒ@oƒ@8s*̫ 8s*̫ oƒ@p8]*J<WB311165253131815GF WFbRdbRd??p8]C?< d=S`CrI4@sIxI?IRI`CR?`C 8`C 8II@C8`C`C@C8`CIIR? R?`C`C`C`C`C C HlFMF 8 `C@*E$> 8`Cpd8]&p;8\!"  ??`} >\+>p8]7@d < d>1IS`C^IrI5@sIwI?IRI`CII?R.@RR?NWOW`C`C`C`C`C`CI!R"Rpd8]p;8\")h8/ɗ *-/ɗ *ؿ6" E2ؿ6" E2-/ɗ *-/p8]*J<WB311165253131815GF WF)h)h8/?8/?p8]C?< d=S`CrI4@sIxI?IRI`CR?`C 8`C 8II@C8`C`C@C8`CIIR? R?`C`C`C`C`C C HlFMF 8 `C@*E$> 8`Cpd8]&p;8\!"  ??`} >\+>p8]7@d < d>1IS`C^IrI5@sIwI?IRI`CII?R.@RR?NWOW`C`C`C`C`C`CI!R"Rpd8]p;8\!"s*4d6QBzY6QBz^câg^câgY6QBzY6p8]*!J<WB311165253131815GF WFs*4s*4d6?d6?p8]C?< d=S`CrI4@sIxI?IRI`CR?`C 8`C 8II@C8`C`C@C8`CIIR? R?`C`C`C`C`C C HlFMF 8 `C@*E$> 8`Cpd8]&p;8\!"  ??`} >\+>p8]7@d < d>1IS`C^IrI5@sIwI?IRI`CII?R.@RR?NWOW`C`C`C`C`C`CI!R"RpPd8]p;8\#"pv 3v 3Y&%9&0Y&%9&0v 3vp8]*#J<WB311165253131815GF WFppv?v?8]!"(yu!oBG(yuxoBG(yuxoB(yu!oB(yu!oBG(yu!oB+(yu!oB+p2>@ "B 68.@-@d6*BE(8 8E>`E@6@B(B@%F><8]!"(р.ܚ\|+.ܚ\|+.(р.(р.ܚ(р.\(р.\p2>@ "B 58.@-@d5*BE <8 8E>`E@6@@(B@%F><8]"μOtT@D:ygT@D:ygT@DμOtT@DμOtT@D:μOtT@μOtT@p2>@ "B 58.@-@d5*BE <8 8E>`E@6@@(B@f><8]"pJ@$p8@$p8@$UpJ@$UpJ@$pJ@$pJ@$p2>@ "B 68.@-@d6*BE(8 8E>`E@6@B(B@f><8]"sfA8A2E3X68A2E3X68A2E3sfA8A2E3sfA8A2E3sfA8A2EsfA8A2Ep2>@ "B 68.@-@d6*BE(8 8E>`E@6@B(B@&><8]"̫ 8Q1iږl8Q1iږl8Q1̫ 8Q1̫ 8Q1i̫ 8Q1sN̫ 8Q1sNp2>@ "B 58.@-@d5*BE <8 8E>`E@6@@(B@&><8]"o NEPVؐ4n[NEPVؐ4n[NEo NEo NEPo N4o N4p2>@ "B 58.@-@d5*BE <8 8E>`E@6@@(B@ƥ?<8]"ue>lƅ&$>lƅ&$>lƅuue>lƅuue>lƅue>lue>lp2>@ "B 68.@-@d6*BE(8 8E>`E@6@B(B@ƥ?<8]#"Ɩn01C2n401C2n401C+Ɩn01C+Ɩn01CƖn01ÌƖn01Ìp2>@ "B 58.@-@d5*BE <8 8E>`E@6@@(B%?<8]#"z^-0P$0P$0z^-0z^-0z^-0z^-0p2>@ "B 68.@-@d6*BE(8 8E>`E@6@B(B%?<xZ]i# &Grossartm ?>ףp=K@xG?@xP]:(?i@ףp=KL@xG? Gz; Gz;QTz@]ףp=KL@ףp=Kz@]L@ףp=KL@xG?z@]L@xG?xG?z@]xG?ףp=KxP]:(?i@?@ףp=K@xG?@ Gz;@ Gz;QTz@]@ףp=K?@ףp=Kz@]?@ףp=K?@xG?z@]?@xG?@xG?z@]@xG?@ףp=KxP]((Y@i@ףp=K@xG? Gz;@ Gz;QTz@]ףp=K@ףp=Kz@]xG?@xG?xP]:(?Y@L@QTX@ Gz;L@ Gz;L@ Gz;QTz@]L@QTX@QTz@]X@QTX@ Gz;z@]X@ Gz;L@ Gz;z@]L@ Gz;L@QTxP]:(?Y@@QT?@ Gz;?@ Gz;?@ Gz;QTz@]@QT?@QTz@]?@QT?@ Gz;z@]?@ Gz;@ Gz;z@]@ Gz;@QTxP]((?Y@X@QT@ Gz;X@ Gz;@ Gz;QTz@]X@ Gz;@ Gz;z@]X@QT@QTxP]((?Y@L@ףp=K?@xG?L@ Gz;?@ Gz;QTz@]L@xG??@xG?z@]X@ףp=K@ףp=KxP](i@@@ Gz;@ Gz; Gz;@ Gz;QTz@] Gz;@ Gz;xP]W(#@ ?@ףp=K@xG?@@ Gz;@ Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzxG? 8@@@)@@)@@@@@@)@@@)@@?@ףp=K@xG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ ףp=KL@xG?@ Gz; Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzxG? 8@@@@@@@@@@@@ףp=KL@xG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ L@ףp=K?@xG?L@ Gz;@ Gz;QT]1 {Gz?{Gz?{GzxG? 8@)@)@@@@@@)@@)@@@@@@L@ףp=K?@xG?L@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ L@ףp=KЍ@?@xG?@ Gz;@@ Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzxG? 8)@@@@@J@)@J@)@@@@@@@J@@)@J@@L@ףp=KЍ@?@xG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ L@QTL@X@ Gz;Ѝ@L@ Gz;L@ Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzxG? 8@J@@@@@@@@@J@@@J@h@@@h@@@h@@J@h@L@QTL@X@ Gz;Ѝ@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QTL@?@ Gz;Ѝ@?@ Gz;?@ Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzxG? 8)@@@)@J@@/@J@@/@@@)@@h@)@J@h@/@J@h@/@@h@@QTL@?@ Gz;Ѝ@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@X@QTL@@ Gz;X@S@ Gz;L@@ Gz;L@QT]1 {Gz?{Gz?{GzxG? 8@@@/@@@/@@@@@@@@h@/@@h@/@@h@@@h@X@QTL@@ Gz;X@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@X@QT@@ Gz;Ѝ@S@ Gz;Ѝ@@ Gz;Ѝ@QT]1 {Gz?{Gz?{GzxG? 8/@J@@@J@@@P@@/@P@@/@J@h@@J@h@@P@h@/@P@h@X@QT@@ Gz;Ѝ@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]](#@X@ףp=KX@@ףp=K@S@ Gz;L@@ Gz;Ѝ@QTz@]7? ???L 8&yUգ3Ug@&yUգX@xG?@X@xG?X@@xG?X@@xG?@X@ףp=KX@@ףp=K@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]j(MbP?#@ W@|?5^KX@@|?5^K@S@ Gz;L@@ Gz;Ѝ@QTz@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^K@@/@@W@|?5^KX@@|?5^K@z@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^K@P@/@@X@|?5^K@@|?5^K@z]G< o< `BSFlgelsymbol 0 1 xP]( Gz; Gz;QTz]G <d*DBF-S E 17 1 0 R 56.0/56.0 1 F-S E 17 2 0 F 3 INN 40.0/56.0 IN 0 40000.0/50500.0 F-S E 1 8 0 56.F-S G 63 8 13 kruse11b.surf 0/5+ P@@@@m P@@@@^I@_(P@@#@i@@@Y@i@?Y@`P@@L@L@L@9v;@?@9v;@?@K7A<@L@K7A<@L@?@?@L@L@L@L@?@?@L@L@L@<@@@L@<@L@I?aIb PcRL@dRL@eRfInIlIgRK@hRiI?jI;@I?< BM # # # # #d8]&@o8]!#r  ?????????????????d\+x;\#?g5/+T?g5\gN4 d8]&@8]!#$  ?????????????????d\+@d8]&@8]!$$ ? daaI8]n#|n x8]` < d1IS`Cd8]&@8]!%$  ?????????????????d\+d8]&@8]!&$ ? daaI8]n#|Wk#|x;\'$$ ~$ x8]` < d1IS`Cx8]` < d1IS`Cd8]&@8]! ($  ?????????????????d\+xd8_) xe8]$x8_)$ MERKWAND ?????????????????dx8]P$ x8]$ $ x8]$ Px8]PPxd8_) xe8]$x8_*$ MERKWAND ?????????????????dx8]=inIx8]nInIx8]nI=ix8]=i=i@d8]&@8]!+$ ? daaI8]$ =ix8]` < d1IS`Cd8]&@8]!,$  ?????????????????d\+d8]&@8]!-$ ? daaI8]Pk x8] < d1IRd8_%@8] .$  ?????????h@???d\+Fxd8] x@8] "/$P Transchlag -DT!?Yx@8]"PPx@8]"P^(HP@!3|@-DT!?-DT! @??x8],< d1IRd8_%@8] *0$  ?????????h@???d\+Fxd8],x@8] .1$nI|#| Transchlag -DT!?Yx@8].nI|#|nI|#|x@8].nI#|nI|#|nI|#|@-DT!?-DT! @??x8]1< d1IRd8_%@8] 02$  ?????????h@???d\+Fxd8]1x@8] 33$n Transchlag -DT!?Yx@8]3nn<x@8]3n<nn@!3|@-DT!?-DT!??x8]7< d1IRd8_% @8] 54$  ?????????h@???d\+Fxd8]7x@8] 95$P Transchlag -DT!?Yx@8]9PPx@8]9^(PP@-DT!?-DT! @??d8]&@8]! $  ?????????????????d\+8]&< d1IRd8_% @8] $$  ?????????h@???d\+Fd8]&@8] ($PR Transchlag -DT!?Y@8](PRP&R@8](PP&RPR@-DT!?-DT!???x8]r` < d1IS`Cd8]&@8]! $r ? daaI8] r3Ug)@)V" 1+ImYYxZ]Z$ "+ &Grossartm ?> ףp=KhLt@{G?@xP]:(?i@ ףp=KL@{G?Gz;Gz;QTz@] ףp=KL@ ףp=Kz@]L@ ףp=KL@{G?z@]L@{G?{G?z@]{G? ףp=KxP]:(?i@@ ףp=K@{G?@Gz;@Gz;QTz@]@ ףp=K@ ףp=Kz@]@ ףp=K@{G?z@]@{G?@{G?z@]@{G?@ ףp=KxP]:(?i@Иi@ ףp=KИiR@{G?Иi@Gz;Иi@Gz;QTz@]Иi@ ףp=KИiR@ ףp=Kz@]ИiR@ ףp=KИiR@{G?z@]ИiR@{G?Иi@{G?z@]Иi@{G?Иi@ ףp=KxP]:(?i@hLtu@ ףp=KhLt@{G?hLt@Gz;hLt@Gz;QTz@]hLt@ ףp=KhLtu@ ףp=Kz@]hLtu@ ףp=KhLtu@{G?z@]hLtu@{G?hLt@{G?z@]hLt@{G?hLt@ ףp=KxP]((Y@i@ ףp=KhLt@{G?Gz;hLt@Gz;QTz@] ףp=KhLt@ ףp=Kz@]{G?hLt@{G?xP]:(?Y@Иi钬@QTИi@Gz;Иi钬@Gz;Иi钬@Gz;QTz@]Иi钬@QTИi@QTz@]Иi@QTИi@Gz;z@]Иi@Gz;Иi钬@Gz;z@]Иi钬@Gz;Иi钬@QTxP]:(?Y@@QT@Gz;@Gz;@Gz;QTz@]@QT@QTz@]@QT@Gz;z@]@Gz;@Gz;z@]@Gz;@QTxP]((?Y@@QTИi@Gz;@Gz;Иi@Gz;QTz@]Иi@Gz;@Gz;z@]Иi@QT@QTxP]^(?Y@ L@ ףp=KhLtu@{G?L@Gz;hLtu@Gz;QTz@]L@ ףp=K@ ףp=Kz@]L@{G?@{G?z@]L@Gz;@Gz;z@]@{G?Иi@{G?z@]ИiR@ ףp=KhLtu@ ףp=Kz@]ИiR@{G?hLtu@{G?z@]ИiR@Gz;hLtu@Gz;z@]Иi钬@ ףp=K@ ףp=KxP](i@@@ Gz;hLt@Gz;Gz;hLt@Gz;QTz@]Gz;hLt@Gz;xP]W(#@ hLtu@ ףp=KhLt@zG?@hLt@Gz;hLt@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZ/AbZ/AL AbZAL AbZAbZ/A@bZ/AL A@bZAL A@bZA@hLtu@ ףp=KhLt@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ ףp=KL@zG?@Gz;Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8L A@@L AL A@@@@@L A@ ףp=KL@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ L@ ףp=KP@hLtu@zG?@Gz;@hLt@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZAL A@L A@ AbZA AbZAL A@@L A@@ A@bZA A@L@ ףp=KP@hLtu@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@L@ ףp=KhLtu@zG?L@Gz;hLt@Gz;QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8@bZAbZA@@@@@bZA@bZA@@@@@L@ ףp=KhLtu@zG?L@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@@ ףp=KL@@zG?P@@Gz;@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8w@@w@ A@ A@@w@@@w@ A@@ A@@@@@ ףp=KL@@zG?P@z]G< o<BSPfosten 0 1 xP]W(#@Иi@ ףp=KL@ИiR@zG?P@Иi@Gz;Иi@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZA@bZA AbZFA AbZFA@bZA@@bZA A@bZFA A@bZFA@@Иi@ ףp=KL@ИiR@zG?P@z]G< o<BSPfosten 0 1 xP]W(#@Иi钬@QTL@Иi@Gz;P@Иi@Gz;Иi@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZFA@@bZFA A@bZRA A@bZRA@@bZFA@h@bZFA Ah@bZRA Ah@bZRA@h@Иi钬@QTL@Иi@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QTL@@Gz;P@@Gz;@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8w@ A@w@@@q@@@q@ A@w@ Ah@w@@h@q@@h@q@ Ah@@QTL@@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QTL@Иi钬@Gz;X@p@Gz;L@hLt_@Gz;L@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8q@@@bZRA@@bZRA@@q@@@q@@h@bZRA@h@bZRA@h@q@@h@@QTL@Иi钬@Gz;X@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QT@Иi钬@Gz;P@p@Gz;P@hLt_@Gz;P@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZRA A@q@ A@q@ A@bZRA A@bZRA Ah@q@ Ah@q@ Ah@bZRA Ah@@QT@Иi钬@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]](#@L@Gz;L@@Gz;P@Gz;@Gz;@QTz@]7? ???< 8{G?z@]@zG?L@@zG?P@L@zG?P@L@zG?L@L@Gz;L@@Gz;P@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]](#@ИiR@Gz;L@hLtu@Gz;P@Иi@Gz;hLt@Gz;@QTz@]7? ???< 8Gz;hLt@hLtu@zG?L@hLtu@zG?P@ИiR@zG?P@ИiR@zG?L@ИiR@Gz;L@hLtu@Gz;P@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]](#@@ ףp=KX@Иi钬@ ףp=K@@Gz;Иi@Gz;@QTz@]7? ???L 8(@zG?@@zG?X@Иi钬@zG?X@Иi钬@zG?@@ ףp=KX@Иi钬@ ףp=K@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]j(MbP?#@ @|?5^KX@Иi钬@|?5^K@@Gz;Иi@Gz;@QTz@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^Kq@@bZRAL@@|?5^KX@Иi钬@|?5^K@z@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^Kp@ AbZRAL@@|?5^K@Иi钬@|?5^K@z]G< o< `BSFlgelsymbol 0 1 xP](Gz;Gz;QTz]G <d*BF-S E 17 1 0 R 56.0/56.0 1 F-S E 17 1 0 P 56.0/56.0 ABSTAND LU 1000.000000 M 0.214158 IN 0 F-S E 17 1 0 STP 56.0/56.0 ABSTAND LU 2641.455887 M 0.725385 IN 1 F-S E 17 2 0 STF 3 INN 40.0/56.0 IN 1 239072.8/120000.0 385 INF-S E 1 8 0 56.F-S G 63 8 13 kruse11b.surf .8/+ PhLt@hLt@@@m PhLt@hLt@@@^I@_(P@@#@i@@@Y@i@?Y@`PhLt@hLt@L@L@@9v;@Ϙi@9v;@Ϙi@K7A<@@K7A<@@Ϙi@Ϙi@L@@L@@Ϙi@Ϙi@L@@L@@Ϙi@Ϙi@L@@L@I?aIb PcRL@dRL@eRfInIlIgRL@hRiI?jI;@I?< BM # # # # #xZ]Z $ . &Grossartm ?> ףp=K)!@{G?@xP]:(?i@ ףp=KL@{G?Gz;Gz;QTz@] ףp=KL@ ףp=Kz@]L@ ףp=KL@{G?z@]L@{G?{G?z@]{G? ףp=KxP]:(?i@@ ףp=K@{G?@Gz;@Gz;QTz@]@ ףp=K@ ףp=Kz@]@ ףp=K@{G?z@]@{G?@{G?z@]@{G?@ ףp=KxP]:(?i@5SC@ ףp=K5SCj@{G?5SC2@Gz;5SC2@Gz;QTz@]5SC@ ףp=K5SCj@ ףp=Kz@]5SCj@ ףp=K5SCj@{G?z@]5SCj@{G?5SC@{G?z@]5SC@{G?5SC@ ףp=KxP]:(?i@)!@ ףp=K)!@{G?)!@Gz;)!@Gz;QTz@])!@ ףp=K)!@ ףp=Kz@])!@ ףp=K)!@{G?z@])!@{G?)!@{G?z@])!@{G?)!@ ףp=KxP]((Y@i@ ףp=K)!@{G?Gz;)!@Gz;QTz@] ףp=K)!@ ףp=Kz@]{G?)!@{G?xP]:(?Y@@QT@Gz;@Gz;@Gz;QTz@]@QT@QTz@]@QT@Gz;z@]@Gz;@Gz;z@]@Gz;@QTxP]:(?Y@5SC@QT5SC@Gz;5SC@Gz;5SC@Gz;QTz@]5SC@QT5SC@QTz@]5SC@QT5SC@Gz;z@]5SC@Gz;5SC@Gz;z@]5SC@Gz;5SC@QTxP]((?Y@@QT5SC@Gz;@Gz;5SC@Gz;QTz@]@Gz;5SC@Gz;z@]@QT5SC@QTxP]^(?Y@ L@ ףp=K)!@{G?L@Gz;)!@Gz;QTz@]L@ ףp=K@ ףp=Kz@]L@{G?@{G?z@]L@Gz;@Gz;z@]@{G?5SC@{G?z@]5SCj@ ףp=K)!@ ףp=Kz@]5SCj@{G?)!@{G?z@]5SCj@Gz;)!@Gz;z@]@ ףp=K5SC@ ףp=KxP](i@@@ Gz;)!@Gz;Gz;)!@Gz;QTz@]Gz;)!@Gz;xP]W(#@ )!@ ףp=K)!@zG?@)!@Gz;)!@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QlDAAQlDAAL AQlAL AQlAQlDAA@QlDAAL A@QlAL A@QlA@)!@ ףp=K)!@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ ףp=KL@zG?@Gz;Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8L A@@L AL A@@@@@L A@ ףp=KL@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ L@ ףp=KP@)!@zG?@Gz;@)!@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QlAL A@L A@ AQlA AQlAL A@@L A@@ A@QlA A@L@ ףp=KP@)!@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@L@ ףp=K)!@zG?L@Gz;)!@Gz;QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8@QlAQlA@@@@@QlA@QlA@@@@@L@ ףp=K)!@zG?L@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@5SC@ ףp=KL@5SCj@zG?P@5SC2@Gz;5SC2@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QlA@QlA AQlA AQlA@QlA@@QlA A@QlA A@QlA@@5SC@ ףp=KL@5SCj@zG?P@z]G< o<BSPfosten 0 1 xP]W(#@@ ףp=KL@@zG?P@@Gz;@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8w@@w@ A@ A@@w@@@w@ A@@ A@@@@@ ףp=KL@@zG?P@z]G< o<BSPfosten 0 1 xP]W(#@@QTL@@Gz;P@@Gz;@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8w@ A@w@@@q@@@q@ A@w@ Ah@w@@h@q@@h@q@ Ah@@QTL@@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@5SC@QTL@5SC@Gz;P@5SC@Gz;5SC@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QlA@@QlA A@QleA A@QleA@@QlA@h@QlA Ah@QleA Ah@QleA@h@5SC@QTL@5SC@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QT@5SC@Gz;P@p@Gz;P@)!k@Gz;P@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QleA A@q@ A@q@ A@QleA A@QleA Ah@q@ Ah@q@ Ah@QleA Ah@@QT@5SC@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QTL@5SC@Gz;X@p@Gz;L@)!k@Gz;L@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8q@@@QleA@@QleA@@q@@@q@@h@QleA@h@QleA@h@q@@h@@QTL@5SC@Gz;X@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]](#@L@Gz;L@@Gz;P@Gz;@Gz;@QTz@]7? ???< 8@kruse11bL@zG?L@@zG?L@@zG?P@L@zG?P@L@Gz;L@@Gz;P@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]](#@5SCj@Gz;L@)!@Gz;P@5SC2@Gz;)!@Gz;@QTz@]7? ???< 8xP]])!@zG?L@)!@zG?P@5SCj@zG?P@5SCj@zG?L@5SCj@Gz;L@)!@Gz;P@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]](#@@ ףp=KX@5SC@ ףp=K@@Gz;5SC@Gz;@QTz@]7? ???L 8@@5SC@zG?X@5SC@zG?@@zG?@@zG?X@@ ףp=KX@5SC@ ףp=K@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]j(MbP?#@ @|?5^KX@5SC@|?5^K@@Gz;5SC@Gz;@QTz@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^Kq@@QleAL@@|?5^KX@5SC@|?5^K@z@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^Kp@ AQleAL@@|?5^K@5SC@|?5^K@z]G< o< `BSFlgelsymbol 0 1 xP](Gz;Gz;QTz]G <d*BF-S E 17 1 0 R 56.0/56.0 1 F-S E 17 1 0 P 56.0/56.0 ABSTAND LU 3681.131060 M 0.786376 IN 0 F-S E 17 1 0 STP 56.0/56.0 ABSTAND LU 1000.000000 M 0.273738 IN 0 F-S E 17 2 0 STF 3 INN 40.0/56.0 IN 1 239656.6/120000.0 738 INF-S E 1 8 0 56.F-S G 63 8 13 kruse11b.surf .6/+ P)!@)!@@@m P)!@)!@@@^I@_(P@@#@i@@@Y@i@?Y@`P)!@)!@L@L@@9v;@5SC@9v;@5SC@K7A<@@K7A<@@5SC@5SC@L@@L@@5SC@5SC@L@@L@@5SC2@5SC2@L@@L@I?aIb PcRL@dRL@eRfInIlIgRL@hRiI?jI;@I?< BM # # # # #x8] ` < d1IS`Cd8]& @8]! $ ? daaI8] P LnP4fx@]$#0T d7LO3YgJ,>]x@]$O3YgJ,>]@ "֟x@]$@ "֟^1x@]$^1#0T d7Lx@]$#0T d7L@ "֟x@]$^1O3YgJ,>]@] $p/HQ Xݝ tQ Xݝ tHDp/HHDp/HQ Xݝp/Hp/Hp2>P"E`89@m۶m1@d_LK@0]$T ""^1ҜR0TUd7LO3gJ,>]T ""O@`8;\ %gu*z+y±u*z+y±@fmTg@fmTgu*zg UնLg UնLp2>!B@=8I@I@d_A=VARIANTE 3@x@d8]&x@o8]!z)& STANDARDEBENE ?@_8]&P>RP>@8]&P>P8]&PPR@8]&PRP>RA8\1&' ??? 8P>RP>PPRP>Rh@P>h@Ph@PRh@PRP>h@Pd8]6$Pe8]1 @8]"&%P>RP>PPRP>R Trffnung Gz@q= ףp?NQ?( ?|F/?@h@?gj+v?LJ@Y\+8] P^(H@8] ^(H^(H8] ^(HP@8] PPA8\1 %' ??? 8P^(H^(HPPh@^(Hh@^(Hh@Ph@^(HPh@Pd8]6Pe8]1@8]" %P^(H^(HPP Trffnung Gz@q= ףp?NQ?( ?|F/?@h@?gj+v?LJ@Y\+8],nI|#|MnI#|M@8],nI#|MnI#|8],nI#|nI|#|@8],nI|#|nI|#|MA8\1,&' ??? 8nI|#|MnI#|MnI#|nI|#|nI|#|Mh@nI#|Mh@nI#|h@nI|#|h@nI#|nI|#|Mh@d8]6*e8]1@8]",%nI|#|MnI#|MnI#|nI|#|nI|#|M Trffnung Gz@q= ףp?Q?_?`R||??h@?镲 q?*ԉ @Y\+8]1nn@8]1nnI8]1nInI@8]1nInA8\11'' ??? 8nnnInInh@nh@nIh@nIh@nnIh@d8]60e8]1@8]"1%nnnInIn Trffnung Gz@q= ףp?LQ?P_?`R||??h@?镲 q?*ԉ @Y\+8]7P^(@8]7^(^(8]7^(P@8]7PPA8\17(' ??? 8P^(^(PPh@^(h@^(h@Ph@^(Ph@Pd8]65Pe8]1@8]"7 %P^(^(PP Trffnung Gz@q= ףp?NQ?( ?|F/?@h@?gj+v?LJ@Y\+d8_) e8]$8_C& MERKWAND ?????????????????d8]n n8]nnI8]nInI 8]nI n @8]nI^(8]^(P@8]PP8]PP@8]PP8]P^(@8]^(nI8]nInI@8] PPPPPPnI^(^(nInIPD8d8_7@8]14' ??? 8Ph@^(h@^(h@Ph@P^(^(P^(Ph@@8]15' ??? 8nIPPnInI@P@P@nI@nIP@d8]2 @8]#%nIPPnInI Porenbeton @q= ףp?_;'??fg5?|F/ʿ?1E@0A\@@@?ƿ @89d86@\K' P\+@8]nn8]nn@8]nn#|M8]n#|Mn#|@8]n#|n#|8]n#|nI~@8]nI~nI8]nInI@8]nInI8]nInI@8]nInI8]nIn@8] nnn#|nI~nInnnnInInnD8d8_1@8]18' ??? 8nh@nh@nIh@nIh@nnnInInnIh@@8]19' ??? 8nn#|nI~nIn@n#|@nI~@nI@n#|nI@d8]2@8]#%nn#|nI~nIn Porenbeton @q= ףp? @0@շ=?8o?`R||ƿ?&1]@0A\@@@?1?Dc)@*]?@\K' P\+p;8\nInI~p;8\nI~P Lnp;8\P LnPp;8\PnIp;8\1' ??? 8nInI~P LnPnI@nI~@P Ln@P@nI~P@pd8]7p;8\# #nInI~P LnPnI Raum 1.01 : ףp=@Ӎ_;'?K?{@,oU@?(3@`}{@D}X]2@ =@\+=xb8]!#7p;8\nInIp;8\nIPp;8\PPp;8\PnIp;8\1' ??? 8nInIPPnI@nI@P@P@nIP@pd8]7p;8\##nInIPPnI Raum 1.01 ? ףp=@Ӎ_;'?(\(?JW@R1@?t(@`}JW@ 9~2@ =@\+=pb8]#7p;8\tUQ#|Mn#|Mp;8\n#|Mnp;8\nHp;8\HtUQ#|Mp;8\1' ??? 8tUQ#|Mn#|MnHtUQ#|M@n#|M@n@H@tUQ#|Mn@pd8]7p;8\##tUQ#|Mn#|MnHtUQ#|M Raum 1.01 < ףp=@KN1?OF?J i@0J'Pb@?zFX@`}J i@)w2@ =@\+=pb8]#7p;8\n#|n#|p;8\n#|#*f#|p;8\#*f#|+HRp;8\+HRn#|p;8\1' ??? 8n#|n#|#*f#|+HRn#|@n#|@#*f#|@+HR@+HRn#|@pd8]7p;8\##n#|n#|#*f#|+HRn#| Raum 1.01 ? ףp=@Z@ѓ=@?j @`}Z@0@ =@\+=pb8]!#7p;8\P4fӒN޳;;()x@8](\t&[>;;()Vof5@-DT!?Pl԰c???d8]&88]!4' ? daaI8]4r"ZF1+ImYY8]x\s&Vof5@8]xVof5i!5@t8]xi!5@to?bDrT'+@8]xo?bDrT'+\s&A8\1x ??? 8\s&Vof5i!5@to?bDrT'+\s&h@Vof5h@i!5@th@o?bDrT'+h@Vof5@to?bDs&h@d8]6e8]1@8]"%x\s&Vof5i!5@to?bDrT'+\s& Trffnung Gz@eQ?C\(?XpF?t.?@h@?=@8 @Y\+d8]&@o8]!$v  ?????????????????d\+x8]v` < d1IS`Cd8]&88]!:' ? daaI8]:vP>CM>iڿD_BR69xd8_) xe8]$8_'r MERKWAND ?????????????????d8]rӒN޳8]rR[K>D_BR698]rD_BR69B+'+zޯoy8]rB+'+zޯoyӒN޳CL>iڿR[K>8]vR[K>D_BR698]vD_BR69B+'+zޯoy8]vB+'+zޯoyӒN޳{0e@8]vQ>{0eP>CL>iڿ@8]vP>CL>iڿP>CL>iڿD_BR69B+'+zޯoyQ>{0eP>CL>iڿD8@8]1v ??? 8P>CL>iڿD_BR69B+'+zޯoyQ>{0eP>CL>iڿ@D_BR69@B+'+zޯoy@Q>{0e@B+'+zޯoyQ>L>iڿ@d8]2@8]#%vP>CL>iڿD_BR69B+'+zޯoyQ>{0eP>CL>iڿ Porenbeton @Q?݊@z50?鱴@8]rR[K>3*V@8]r3*V"ZF@8]rWof5Wof51+ImYY+HRi!5@tWof5"ZF]s&o?bDrT'+ӒN޳3*V"ZFWof5D8d8_@8]1r ??? 8\s&h@Vof5h@i!5@th@o?bDrT'+h@\s&Vof5i!5@to?bDrT'+Vof5@to?bDs&h@@8]Ir 0??? 0 8"ZF1+ImYY+HRӒN޳3*V"ZF@1+ImYY@+HR@ӒN޳@3*V@1+ImYY3F@d8]:@8] #?%r"ZF1+ImYY+HRӒN޳3*V"ZF Porenbeton @Q?9?P8`+@%+)?{jLQW@t.߿?y~,@0An@@@? GZ?̐>@D9R@\K' P\+@8]Hn8]nnI@8]nI^(H8]^(HP@8]PP8]PP@8]PP8]P^(H@8]^(H_s=8]_s=H@8] HH^(H^(H_s=HPPPPPHD8d8_ @8]1 ??? 8Ph@^(Hh@^(Hh@Ph@P^(H^(HP^(HPh@@8]1 ??? 8HPP_s=H@P@P@_s=@HP@d8]2@8]#%HPP_s=H Porenbeton Z@q= ףp?mk]" @ˋ% ?$t*?|F/ʿ?&z@0A\@@@?i_OG,@w %A@\K' @\+@8]$*f#|nI#|8]nI#|nI|#|@8]nI|#|n#|8]n#|n#|M@8]n#|MnI|#|M8]nI|#|MnI#|M@8]nI#|MtUQ#|M8]tUQ#|M$*f#|@8] $*f#|$*f#|nI#|nI#|MtUQ#|M$*f#|n#|MnI|#|MnI|#|n#|n#|M$*f#|D8d8_,@8]1 ??? 8nI|#|Mh@nI#|Mh@nI#|h@nI|#|h@nI|#|MnI#|MnI#|nI|#|nI#|nI|#|Mh@@8]1 ??? 8$*f#|n#|n#|MtUQ#|M$*f#|@n#|@n#|M@tUQ#|M@$*f#|n#|M@d8]2@8]#1%$*f#|n#|n#|MtUQ#|M$*f#| Porenbeton @q= ףp??4%.?s ?`R||ƿ?- s@0A\@@@?ԅG @Y"5@\K' @\+@8]r3Ug)@(V" P>#~Gm8]rP>#~GmPLn@8]rPLnnI~8]rnI~n#|@8]rn#|+HR8]r+HR1+ImYY@8]r1+ImYY$~Gm@8] P>$~GmP>R8] P>RP>@8] P>-Q>{0e8] -Q>{0eP4f@8] P4fP4fPP>-Q>{0eP4fPRP LnP>$~GmP>RPRP4fD8d8_&@8]1 ??? 8P>Rh@P>h@Ph@PRh@P>RP>PPRPRP>h@@8]1 ??? 8P4fP LnP>$~Gm-Q>{0eP4f@P Ln@P>$~Gm@-Q>{0e@P LnP>{0e@Pd8]2 @8]# %P4fP LnP>$~Gm-Q>{0eP4f Porenbeton @2 ףp?K@\ ?)I,b@|F/ʿ?@ '@0A\@@@?Tj9@ƤL@\K' @\+d8]@8]r H$V???$H @`rA3*V"ZF]s&o?bDrT'+ӒN޳i!5@tWof41+ImYY+HR"ZF@3*V@R[K>@D_BR69@B+'+zޯoy@ӒN޳@(;2?@?1@@@0@@@.A@ A,5A@8B@=A<9B7">d8]@8] 0:??? 0`@@Q@_s=H^(H^(HPPPPH@_s=@P@P@Ph@^(Hh@^(Hh@Ph@HP@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@58@07.6841d8]@8] 0:??? 0(tUQ#|M$*f#|nI#|nI#|MnI|#|MnI|#|n#|n#|M$*f#|@tUQ#|M@n#|M@n#|@nI|#|h@nI#|h@nI#|Mh@nI|#|Mh@$*f#|n#|M@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@58@07.6841d8]@8] 0:??? 0@z]-Q>{0eP4fPP>P>RPRP LnP>$~GmP4f@-Q>{0e@P>$~Gm@P Ln@PRh@Ph@P>h@P>Rh@P LnP>{0e@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@58@07.6841??d\+d8]& @8]! $~ ? daaI8] }q@wPq@w@x8]y` < d1IS`Cx8] w` < d1IS`Cx8] }` < d1IS`Cx8]{` < d1IS`Cx8]t` < d1IS`Cx8]t` < d1IS`Cd8]&@8]!$  ?????????????????d\+d8]&@8]!$  ?????????????????d\+d8]&@8]!$ ? daaI8]0Ug@wPgb @Bv%x;\ $4Ug@wP4UgE@wP8]4UgE@wP4Ug@wPd8]&@8]!$ ? daaIx;\ $4UgE@w@4Ug@w@d8]&@8]! $  ?????????????????d\+d8]&!@8]!#$ ? daaI8]#4UgE@w@4UgE@w@d8]&@8]!$$  ?????????????????d\+8]'4UgE@w@4Ug@w@8]'4Ug@w@4Ug@w@8]'4Ug@w@4UgE@w@8]'4UgE@w@4UgE@w@d8_5 !e8]0%8_!'$4UgE@w@4Ug@w@4Ug@w@4UgE@w@4UgE@w@ MERKWAND ?????????????????dA8]&4Ug@w@4Ug@w@8]&4Ug@w@4Ug@w@8]&4Ug@w@4Ug@w@8]&4Ug@w@4Ug@w@d8_5 e8]0%8_!&$4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@ MERKWAND ?????????????????dAd8]&%@8]!($ ? daaI8](4Ug@w@4Ug@w@x;\ $4Ug@w@4Ug@wPd8]&@8]!$  ?????????????????d\+d8]&@8]!$ ? daaI8]4Ug@wP4Ug@w@x;\ $4UgE@wP4UgE@w@d8]&@8]!$  ?????????????????d\+d8]&@8]!"$ ? daaI8]"4UgE@wP4UgE@w@x8]%` < d1IS`Cx8]!` < d1IS`Cx8]` < d1IS`Cx8]` < d1IS`Cx8]` < d1IS`Cx8]` < d1IS`Cd8]&@8]!)$  ?????????????????d\+d8]&@8]!+$  ?????????????????d\+d8]&,@8]!.$ ? daaI8]./Ug@b'2̦b @Xx;\ $3Ug@^'2֦3UgE@^'2֦8]/3UgE@^'2֦3Ug@^'2֦d8]&*@8]!/$ ? daaIx;\ $3UgE@^1~3Ug@^1~d8]&@8]!5$  ?????????????????d\+d8]&6@8]!8$ ? daaI8]83UgE@^1B3UgE@^1~d8]&@8]!9$  ?????????????????d\+8]<3UgE@^1~3Ug@^1~8]<3Ug@^1~3Ug@^1B8]<3Ug@^1B3UgE@^1B8]<3UgE@^1B3UgE@^1~d8_5 6e8]0:8_!<$3UgE@^1~3Ug@^1~3Ug@^1B3UgE@^1B3UgE@^1~ MERKWAND ?????????????????dA8];3Ug@^1~3Ug@^1~8];3Ug@^1~3Ug@^1B8];3Ug@^1B3Ug@^1B8];3Ug@^1B3Ug@^1~d8_5 1e8]0:8_!;$3Ug@^1~3Ug@^1~3Ug@^1B3Ug@^1B3Ug@^1~ MERKWAND ?????????????????dAd8]&:@8]!=$ ? daaI8]=3Ug@^1~3Ug@^1~x;\ $3Ug@^1~3Ug@^'2֦d8]&@8]!0$  ?????????????????d\+d8]&1@8]!2$ ? daaI8]23Ug@^'23Ug@^1~x;\ $3UgE@^'2֦3UgE@^1~d8]&@8]!3$  ?????????????????d\+d8]&4@8]!7$ ? daaI8]73UgE@^'23UgE@^1Bx8]:` < d1IS`Cx8]6` < d1IS`Cx8]4` < d1IS`Cx8]1` < d1IS`Cx8],` < d1IS`Cx8]*` < d1IS`Cd8]&@8]!D$  ?????????????????d\+8]a-< d1IRd8_%D@8] _$-  ?????????h@???dNDW mit nicht funktionierenden Rumen '*@Y@Es`u*z@F7@2sA2sAmNЎ?g5We8]M?g5Wep΄We8]Mp΄Wep΄`;կ}8]Mp΄`;կ}?g5`;կ}Xd8_5 Xe8]08_!$M?g5`;կ}?g5Wep΄Wep΄`;կ}?g5`;կ} MERKWAND ?????????????????dA d8]&@8]!A$M ? daaI8]AM?g5Ƚ! ?g5 T%@xd8]x@8] B$?g5\ڼ Transchlag -DT!?Yx@8]B?g5\ڼ?g'\ڼx@8]B?g5\?g'\ڼ?g5\ڼ@-DT!?-DT!???x8]?< dNWOW1IS`C @CMDMF 8x8]` < d1IS`Cd8]&@8]!C$ ? daaI8]C3Ug)@~+&3Ug)@%Td8]&@8]!D$ ? daaI8]D3Ug)@)V" 1+ImYYx;\$ ףp=KhLt@{G?@xP]:(?i@ ףp=KL@{G?Gz;Gz;QTz@] ףp=KL@ ףp=Kz@]L@ ףp=KL@{G?z@]L@{G?{G?z@]{G? ףp=KxP]:(?i@@ ףp=K@{G?@Gz;@Gz;QTz@]@ ףp=K@ ףp=Kz@]@ ףp=K@{G?z@]@{G?@{G?z@]@{G?@ ףp=KxP]:(?i@Иi@ ףp=KИiR@{G?Иi@Gz;Иi@Gz;QTz@]Иi@ ףp=KИiR@ ףp=Kz@]ИiR@ ףp=KИiR@{G?z@]ИiR@{G?Иi@{G?z@]Иi@{G?Иi@ ףp=KxP]:(?i@hLtu@ ףp=KhLt@{G?hLt@Gz;hLt@Gz;QTz@]hLt@ ףp=KhLtu@ ףp=Kz@]hLtu@ ףp=KhLtu@{G?z@]hLtu@{G?hLt@{G?z@]hLt@{G?hLt@ ףp=KxP]((Y@i@ ףp=KhLt@{G?Gz;hLt@Gz;QTz@] ףp=KhLt@ ףp=Kz@]{G?hLt@{G?xP]:(?Y@Иi钬@QTИi@Gz;Иi钬@Gz;Иi钬@Gz;QTz@]Иi钬@QTИi@QTz@]Иi@QTИi@Gz;z@]Иi@Gz;Иi钬@Gz;z@]Иi钬@Gz;Иi钬@QTxP]:(?Y@@QT@Gz;@Gz;@Gz;QTz@]@QT@QTz@]@QT@Gz;z@]@Gz;@Gz;z@]@Gz;@QTxP]((?Y@@QTИi@Gz;@Gz;Иi@Gz;QTz@]Иi@Gz;@Gz;z@]Иi@QT@QTxP]^(?Y@ L@ ףp=KhLtu@{G?L@Gz;hLtu@Gz;QTz@]L@ ףp=K@ ףp=Kz@]L@{G?@{G?z@]L@Gz;@Gz;z@]@{G?Иi@{G?z@]ИiR@ ףp=KhLtu@ ףp=Kz@]ИiR@{G?hLtu@{G?z@]ИiR@Gz;hLtu@Gz;z@]Иi钬@ ףp=K@ ףp=KxP](i@@@ Gz;hLt@Gz;Gz;hLt@Gz;QTz@]Gz;hLt@Gz;xP]W(#@ hLtu@ ףp=KhLt@zG?@hLt@Gz;hLt@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZ/AbZ/AL AbZAL AbZAbZ/A@bZ/AL A@bZAL A@bZA@hLtu@ ףp=KhLt@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ ףp=KL@zG?@Gz;Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8L A@@L AL A@@@@@L A@ ףp=KL@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ L@ ףp=KP@hLtu@zG?@Gz;@hLt@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZAL A@L A@ AbZA AbZAL A@@L A@@ A@bZA A@L@ ףp=KP@hLtu@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@L@ ףp=KhLtu@zG?L@Gz;hLt@Gz;QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8@bZAbZA@@@@@bZA@bZA@@@@@L@ ףp=KhLtu@zG?L@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@@ ףp=KL@@zG?P@@Gz;@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8w@@w@ A@ A@@w@@@w@ A@@ A@@@@@ ףp=KL@@zG?P@z]G< o<BSPfosten 0 1 xP]W(#@Иi@ ףp=KL@ИiR@zG?P@Иi@Gz;Иi@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZA@bZA AbZFA AbZFA@bZA@@bZA A@bZFA A@bZFA@@Иi@ ףp=KL@ИiR@zG?P@z]G< o<BSPfosten 0 1 xP]W(#@Иi钬@QTL@Иi@Gz;P@Иi@Gz;Иi@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZFA@@bZFA A@bZRA A@bZRA@@bZFA@h@bZFA Ah@bZRA Ah@bZRA@h@Иi钬@QTL@Иi@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QTL@@Gz;P@@Gz;@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8w@ A@w@@@q@@@q@ A@w@ Ah@w@@h@q@@h@q@ Ah@@QTL@@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QTL@Иi钬@Gz;X@p@Gz;L@hLt_@Gz;L@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8q@@@bZRA@@bZRA@@q@@@q@@h@bZRA@h@bZRA@h@q@@h@@QTL@Иi钬@Gz;X@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QT@Иi钬@Gz;P@p@Gz;P@hLt_@Gz;P@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8bZRA A@q@ A@q@ A@bZRA A@bZRA Ah@q@ Ah@q@ Ah@bZRA Ah@@QT@Иi钬@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]](#@L@Gz;L@@Gz;P@Gz;@Gz;@QTz@]7? ???< 8{G?z@]@zG?L@@zG?P@L@zG?P@L@zG?L@L@Gz;L@@Gz;P@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]](#@ИiR@Gz;L@hLtu@Gz;P@Иi@Gz;hLt@Gz;@QTz@]7? ???< 8Gz;hLt@hLtu@zG?L@hLtu@zG?P@ИiR@zG?P@ИiR@zG?L@ИiR@Gz;L@hLtu@Gz;P@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]](#@@ ףp=KX@Иi钬@ ףp=K@@Gz;Иi@Gz;@QTz@]7? ???L 8(@zG?@@zG?X@Иi钬@zG?X@Иi钬@zG?@@ ףp=KX@Иi钬@ ףp=K@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]j(MbP?#@ @|?5^KX@Иi钬@|?5^K@@Gz;Иi@Gz;@QTz@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^Kq@@bZRAL@@|?5^KX@Иi钬@|?5^K@z@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^Kp@ AbZRAL@@|?5^K@Иi钬@|?5^K@z]G< o< `BSFlgelsymbol 0 1 xP](Gz;Gz;QTz]G <d*BF-S E 17 1 0 R 56.0/56.0 1 F-S E 17 1 0 P 56.0/56.0 ABSTAND LU 1000.000000 M 0.214158 IN 0 F-S E 17 1 0 STP 56.0/56.0 ABSTAND LU 2641.455887 M 0.725385 IN 1 F-S E 17 2 0 STF 3 INN 40.0/56.0 IN 1 239072.8/120000.0 385 INF-S E 1 8 0 56.F-S G 63 8 13 kruse11b.surf .8/+ PhLt@hLt@@@m PhLt@hLt@@@^I@_(P@@#@i@@@Y@i@?Y@`PhLt@hLt@L@L@@9v;@Ϙi@9v;@Ϙi@K7A<@@K7A<@@Ϙi@Ϙi@L@@L@@Ϙi@Ϙi@L@@L@@Ϙi@Ϙi@L@@L@I?aIb PcRL@dRL@eRfInIlIgRL@hRiI?jI;@I?< BM # # # # #xd8]8x8])E$ /ȑR@IF /ȑg@IF /ȑg@Fק@ /ȑR@Fק@ /ȑR@IF  m 333333@gfffff@gfffff&@ E{jG E{j??@@@b=A#?> L9y? L9y?2@ l@@@xZ]Z$ . &Grossartm ?> ףp=K)!@{G?@xP]:(?i@ ףp=KL@{G?Gz;Gz;QTz@] ףp=KL@ ףp=Kz@]L@ ףp=KL@{G?z@]L@{G?{G?z@]{G? ףp=KxP]:(?i@@ ףp=K@{G?@Gz;@Gz;QTz@]@ ףp=K@ ףp=Kz@]@ ףp=K@{G?z@]@{G?@{G?z@]@{G?@ ףp=KxP]:(?i@5SC@ ףp=K5SCj@{G?5SC2@Gz;5SC2@Gz;QTz@]5SC@ ףp=K5SCj@ ףp=Kz@]5SCj@ ףp=K5SCj@{G?z@]5SCj@{G?5SC@{G?z@]5SC@{G?5SC@ ףp=KxP]:(?i@)!@ ףp=K)!@{G?)!@Gz;)!@Gz;QTz@])!@ ףp=K)!@ ףp=Kz@])!@ ףp=K)!@{G?z@])!@{G?)!@{G?z@])!@{G?)!@ ףp=KxP]((Y@i@ ףp=K)!@{G?Gz;)!@Gz;QTz@] ףp=K)!@ ףp=Kz@]{G?)!@{G?xP]:(?Y@@QT@Gz;@Gz;@Gz;QTz@]@QT@QTz@]@QT@Gz;z@]@Gz;@Gz;z@]@Gz;@QTxP]:(?Y@5SC@QT5SC@Gz;5SC@Gz;5SC@Gz;QTz@]5SC@QT5SC@QTz@]5SC@QT5SC@Gz;z@]5SC@Gz;5SC@Gz;z@]5SC@Gz;5SC@QTxP]((?Y@@QT5SC@Gz;@Gz;5SC@Gz;QTz@]@Gz;5SC@Gz;z@]@QT5SC@QTxP]^(?Y@ L@ ףp=K)!@{G?L@Gz;)!@Gz;QTz@]L@ ףp=K@ ףp=Kz@]L@{G?@{G?z@]L@Gz;@Gz;z@]@{G?5SC@{G?z@]5SCj@ ףp=K)!@ ףp=Kz@]5SCj@{G?)!@{G?z@]5SCj@Gz;)!@Gz;z@]@ ףp=K5SC@ ףp=KxP](i@@@ Gz;)!@Gz;Gz;)!@Gz;QTz@]Gz;)!@Gz;xP]W(#@ )!@ ףp=K)!@zG?@)!@Gz;)!@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QlDAAQlDAAL AQlAL AQlAQlDAA@QlDAAL A@QlAL A@QlA@)!@ ףp=K)!@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ ףp=KL@zG?@Gz;Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8L A@@L AL A@@@@@L A@ ףp=KL@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@ L@ ףp=KP@)!@zG?@Gz;@)!@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QlAL A@L A@ AQlA AQlAL A@@L A@@ A@QlA A@L@ ףp=KP@)!@zG?@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@L@ ףp=K)!@zG?L@Gz;)!@Gz;QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8@QlAQlA@@@@@QlA@QlA@@@@@L@ ףp=K)!@zG?L@z]G< o< BSRahmen 0 1 xP]W(#@5SC@ ףp=KL@5SCj@zG?P@5SC2@Gz;5SC2@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QlA@QlA AQlA AQlA@QlA@@QlA A@QlA A@QlA@@5SC@ ףp=KL@5SCj@zG?P@z]G< o<BSPfosten 0 1 xP]W(#@@ ףp=KL@@zG?P@@Gz;@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8w@@w@ A@ A@@w@@@w@ A@@ A@@@@@ ףp=KL@@zG?P@z]G< o<BSPfosten 0 1 xP]W(#@@QTL@@Gz;P@@Gz;@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8w@ A@w@@@q@@@q@ A@w@ Ah@w@@h@q@@h@q@ Ah@@QTL@@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@5SC@QTGz;P@5SC@Gz;5SC@Gz;@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QlA@@QlA A@QleA A@QleA@@QlA@h@QlA Ah@QleA Ah@QleA@h@5SC@QTL@5SC@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QT@5SC@Gz;P@p@Gz;P@)!k@Gz;P@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8QleA A@q@ A@q@ A@QleA A@QleA Ah@q@ Ah@q@ Ah@QleA Ah@@QT@5SC@Gz;P@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]W(#@@QTL@5SC@Gz;X@p@Gz;L@)!k@Gz;L@QT]1 {Gz?{Gz?{GzzG? 8q@@@QleA@@QleA@@q@@@q@@h@QleA@h@QleA@h@q@@h@@QTL@5SC@Gz;X@z]G< o< BSFlgel 0 1 xP]](#@L@Gz;L@@Gz;P@Gz;@Gz;@QTz@]7? ???< 8@kruse11bL@zG?L@@zG?L@@zG?P@L@zG?P@L@Gz;L@@Gz;P@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]](#@5SCj@Gz;L@)!@Gz;P@5SC2@Gz;)!@Gz;@QTz@]7? ???< 8xP]])!@zG?L@)!@zG?P@5SCj@zG?P@5SCj@zG?L@5SCj@Gz;L@)!@Gz;P@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]](#@@ ףp=KX@5SC@ ףp=K@@Gz;5SC@Gz;@QTz@]7? ???L 8@@5SC@zG?X@5SC@zG?@@zG?@@zG?X@@ ףp=KX@5SC@ ףp=K@@?@@@@kruse11b.surfz]G< o<`BSGlas 0 1 xP]j(MbP?#@ @|?5^KX@5SC@|?5^K@@Gz;5SC@Gz;@QTz@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^Kq@@QleAL@@|?5^KX@5SC@|?5^K@z@]? {Gz?{Gz?{Gz|?5^Kp@ AQleAL@@|?5^K@5SC@|?5^K@z]G< o< `BSFlgelsymbol 0 1 xP](Gz;Gz;QTz]G <d*BF-S E 17 1 0 R 56.0/56.0 1 F-S E 17 1 0 P 56.0/56.0 ABSTAND LU 3681.131060 M 0.786376 IN 0 F-S E 17 1 0 STP 56.0/56.0 ABSTAND LU 1000.000000 M 0.273738 IN 0 F-S E 17 2 0 STF 3 INN 40.0/56.0 IN 1 239656.6/120000.0 738 INF-S E 1 8 0 56.F-S G 63 8 13 kruse11b.surf .6/+ P)!@)!@@@m P)!@)!@@@^I@_(P@@#@i@@@Y@i@?Y@`P)!@)!@L@L@@9v;@5SC@9v;@5SC@K7A<@@K7A<@@5SC@5SC@L@@L@@5SC@5SC@L@@L@@5SC2@5SC2@L@@L@I?aIb PcRL@dRL@eRfInIlIgRL@hRiI?jI;@I?< BM # # # # #xd8]8x8])F$_/@>Bg@>Bg@1 _/@1 _/@>B  m 333333@gfffff@gfffff&@ E{jG E{j??@@@f-?> Xޡ?gx?x?Xޡ?VA@ӊ>@@@] $:!o nulEkTk~@o nulEkTk~@ aک:! aک:!o nu:! a:! ap2>!B;84@4@d;Sttze 25/25@] $8]H@U@Kޮ%@U@Kޮ%@Y=8]H@Y=8]H@U@K8]H@Y=8]H@Y=p2>!B@84@4@d@Sttzen 34/34@] $8]H@{)ޮ%@{)ޮ%@JC38]H@JC38]H@{)8]H@JC8]H@JCp2>!B@84@4@d@Sttzen 34/34@] $#@{>KӣMOcK@{>KӣMOcK@,(#@,(#@{>Kӣ#@,(#@,(p2>!B;84@4@d;Sttze 34/34@] $#eܫ޲@K9mC~@K9mC~@*Ӫ#eܫ޲@*Ӫ#eܫ޲@K9m#eܫ޲@*۬#eܫ޲@*۬p2>!B;84@4@d;Sttze 34/34d8]&@o8]!$  ?????????????????d\+x8]F` < d1IS`Cd8]&F@8]!G$ ? daaI8]GP LnP4f@]$&`y @`y @@`y @&sؿ`y @&sؿ2qE@&sؿ`y @5`y @5%j}@5`y @ T@`y @ T@3Ug)@ T@eIӹ@9}eIӹ@9}eIӹ@9}`yA@O``yA@O``yA@O`eIӹ@҈\eIӹ@҈\eIӹ@҈\OF@`y@ T@-DT!?-DT!?@@Y@-DT!?2!#AArial@@@@@@@@@@]3!$Ro!k@%TRo!k@%T3Ug)@%TRo!k@w@Ro!k@w@4Ug@w@Ro!k@wPRo!k@wP4Ug@wPRo!k@b^Ro!k@b^pFg@b^Ro!k@L^Ro!k@L^> vrlo@L^Ro!k@^1~Ro!k@^1~3Ug@^1~Ro!k@^'2֦Ro!k@^'2֦3Ug@^'2֦Ro!k@6*PU@Ro!k@6*PU@3Ug)@6*PU@Ro!k@ T@Ro!k@ T@3Ug)@ T@u4@ +_Ku4@ +_Ku4@ +_K_@wH>_@wH>_@wH>u4@ru4@ru4@rRo!@&(~Ro!@&(~Ro!@&(~v4@ Yv4@ Yv4@ Y_@^2*_@^2*_@^2*_4@1"_4@1"_4@1"u4@cbn@u4@cbn@u4@cbn@MOo@%TjRo!@ T@-DT!?-DT!?@@Y@-DT!?2!#AArial@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@]$#pP $~GmpP $~GmP>$~GmpP > ApP > Ag|> ApP apP aP}JapP T%@pP T%@3Ug @ T%@pP Tٗ@pP Tٗ@3Ug @ Tٗ@FhVnzj/kFhVnzj/kFhVnzj/kpP睨yվpP睨yվpP睨yվEhVnzW EhVnzW EhVnzW cŦ T@cŦ T@cŦ T@PX$~GpP T1@-DT!?-DT!?@@Y@-DT!?2!#AArial@@@@@@@@@@@@x8]BL?< d=S`CrI5@sIxI?IRI`CR?`C 8`C 8II@C8`C`C`C`CIIR? R?`C`C`C`C`C@CLnE lF@.E$8`C`Cxd8]&Lx@8]!M$  ?? >\+>x8]5M@d < d>S`C^IrI5@sIwI?IRI`CII?R.@RR?NWOW`C8`C8`C8`C8`C8`CI!R"Rx8]` < d1IS`Cd8]&@8]!a$ ? daaI8]aw@ hY`D_BR69@8]&L$83H+B93r@+B93r@/83H/83H+B983H/`83H/`p2> #B`@J89@4@dHJ>ƄBLnE lF@.E$8@8]L$`ӕCh ta{Ch ta{@gǶ`ӕ@gǶ`ӕCh`ӕ@gP`ӕ@g p2> #B `/89@4@dc/(AE<$@ h ?`DeBf$@MW#1e@?x@]$#0T d7LO3YgJ,>]x@]$O3YgJ,>]@ "֟x@]$@ "֟^1x@]$^1#0T d7Lx@]$#0T d7L@ "֟x@]$^1O3YgJ,>]@] $p/HQ Xݝ tQ Xݝ tHDp/HHDp/HQ Xݝp/Hp/Hp2>P"E`89@m۶m1@d_LK@0]$T ""^1ҜR0TUd7LO3gJ,>]T ""O@`8Hd8]&@8]! $  ?????????????????d\+d8]&@8]!$  ? daaI8] MtѸg@K&˸Ѹg@Kx8] ` < d1IS`Cd8]&@8]!$  ?????????????????d\+x8]` < d1IS`Cd8]&@8]!$ ? daaI8]&>h3r4h3rHd8]&@8]!#$  ?????????????????d\+x8]'` < d1IS`Cx8]+&˸Ѹg@1&˸Ѹg@Kx8]+&˸Ѹg@K&>Ѹg@Kx8]+&>Ѹg@K&>Ѹg@1x8]+&>Ѹg@1&˸Ѹg@1xd8_5 xe8]0'x8_!+$&˸Ѹg@1&˸Ѹg@K&>Ѹg@K&>Ѹg@1&˸Ѹg@1 MERKWAND ?????????????????dd8]&'@8]!/$ ? daaI8]/&˸Ѹg@1&˸h3x8]4< d1IRd8_%#@8] 2$  ?????????h@???d\+Fxd8]4x@8] 6$&>h3 Transchlag -DT!?Yx@8]6&>h3&h3x@8]6&>Ѹg@&h3&>h3@-DT!?-DT!???d8]&@o8]!$  ?????????????????d\+x8]< d1IRd8_%@8] $  ?????????h@???d\+Fx8]< d1IRd8_%@8] $  ?????????h@???d\+Fd8]&@8]!$ ? daaI8]d [@1+ImYYx8]` < d1IS`Cxd8]x@8] b$RNg= y3 Transchlag -DT!?Yx@8]bRNg= y3:h9иx@8]bWF4TՁ:h9иRNg= y3@-DT!?Pl԰c???xd8]x@8] c$Vof5 Transchlag -DT!?Yx@8]cVof5[>;;()x@8]c\t&[>;;()Vof5@-DT!?Pl԰c???@]3!$Mt6˔ÛMt6˔ÛMtѸg@K!t{P6˔Û!t{P6˔Û!t{PWe?g56˔Û?g56˔Û?g5Wep΄6˔Ûp΄6˔Ûp΄ T%@M~6˔ÛM~6˔ÛM~:aK+)t6˔Ût6˔Ûtg/Y73UgE@6˔Û3UgE@6˔Û3UgE@^'2֦3Ug@6˔Û3Ug@6˔Û3Ug@^'2֦Yh@6˔ÛYh@6˔ÛYh@M:f-nAd'%,Ad'%,`ҋ)J6˔i [\6˔i [\6˔'oΡ|ғo6˔o6˔ӟ 72ʽӟ 72ʽӟ 72ʽrI}m|%,rI}m|%,rI}m|%,O@2ʽO@2ʽO@2ʽ3Ug@2ʽؑ3Ug@2ʽؑ3Ug@2ʽؑYMQ=g@Щy$hlPg|@ցNp@`8x]$p7t~@-o7t~@W>YMQx]$p7t~@-?=:_@ x]$?=:_@ o7t~@W>YMQx]$3@?Å3@>9kEx]$qlPg|@N3@>9kEx]$=g@ϩy$qlPg|@Nx]$3@?Åp7t~@V荥0]$3=:_@ e7t~@I>YMQe7t~@-3=:_@ 8@`8@]$j^͍@(Ύ@Zbڶ)]F@/rڶRPE#cF@j^͍@ҵ@NWgҵ@NWgp2PbE`L8 *"?9@m۶m1@d%EingangdHVerkaufsraum 1dbLHindenburgstr. 7`]$l&@\B@c,GB@Nq=%@w'1q=%@뻣2^Kߑdٕ@q'0Hl&@\p@`8x]$q=%@:Yq=%@2^x]$q=%@:Y=8m@HXyx]$=8m@HXyq=%@2^x]$#B@N#B@g,Gx]$l&@\#B@g,Gx]$Kߑdٕ@q'0Hl&@\x]$#B@Nq=%@r'10]$=8m@?Xyq=%@뻣2^q=%@:Y=8m@?Xy8@`8@]$_>L@d^0("G@$}U@Jom,P "U@i_Uf0_>L@d^0" _@Āi" _@Āip2PbE`L8 *"?9@m۶m1@d%EingangdHVerkaufsraum 2dbLHindenburgstr. 7`]$n)@c"j@fwN;~@{S@fwN;~@Mc@]7`@z!B@=8I@I@d_A=VARIANTE 3@@]-%+~@{C+~@{C?g5{C+~@x +~@x 3ix +~@7vGh+~@7vGhN(E:7vGh+~@n2@+~@n2@N(E:n2@+~@Ѹg@K+~@Ѹg@K&˸Ѹg@K+~@We+~@We?g5We+~@`;կ}+~@`;կ}?g5`;կ}+~@ T%@+~@ T%@?g5 T%@&cMw]M7%^Y&cMw]M7%^Y&cMw]M7%^YkQf! uE;kQf! uE;kQf! uE;kQf!wm2@kQf!wm2@kQf!wm2@kQf! u{@kQf! u{@kQf! u{@kQf!wJ`bkQf!wJ`bkQf!wJ`bu3S߸+~W+~W'cMw6*P}u@'cMw6*P}u@'cMw6*P}u@-[2Ƚ!+~ު T}@-DT!?-DT!?@@Y@-DT!?2!#AArial@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x@d8]&x@o8]!zd& STANDARDEBENE ?@_8]a-P>RP>@8]a-P>P8]a-PPR@8]a-PRP>RA8\1a- ??? 8P>RP>PPRP>Rh@P>h@Ph@PRh@PRP>h@Pd8]6_Pe8]1F@8]"a%-P>RP>PPRP>R Trffnung Gz@q= ףp?NQ?( ?|F/?@h@?gj+v?LJ@Y\+8]Op΄\ڼp΄\@8]Op΄\?g5\8]O?g5\?g5\ڼ@8]O?g5\ڼp΄\ڼA8\1O ??? 8p΄\ڼp΄\?g5\?g5\ڼp΄\ڼh@p΄\h@?g5\h@?g5\ڼh@?g5\ڼp΄\h@d8]6e8]1@8]""%Op΄\ڼp΄\?g5\?g5\ڼp΄\ڼ Trffnung Gz@q= ףp?(\(?.n?i?@h@?v=@LJ@Y\+8]w(,T@m`@\L]"@NsHݮ@@8]w(\L]"@NsHݮ@D'@ )aP@@8]w(D'@ )aP@|>)@Pޯ@@8]w(|>)@Pޯ@T2@s@@8]w(T2@s@@ag@no+j@@8]w(ag@no+j@7#5z@P#) @@8]w(7#5z@P#) @gׯ1@z@@8]w(gׯ1@z@,T@m`@ 8\1w( ??? 8,T@m`@X@\L]"@NsHݮ@X@T2@s@@X@ag@no+j@X@,T@m`@t@\L]"@NsHݮ@t@T2@s@@t@ag@no+j@t@\L]"@s@@X@ag@m`@t@d8]6ue8]1?8]"w %(,T@m`@\L]"@NsHݮ@T2@s@@ag@no+j@,T@m`@ Fensterffnung -\(?bQ??~jt??zG@X@t@?I`"?@Y\+8]f@܋6@ʐ<@N"@@8]fʐ<@N"@g"Z@I@8]fg"Z@I@dS@q @@8]fdS@q @@܋6@A8\1f ??? 8@܋6@ʐ<@N"@g"Z@I@dS@q @@܋6@@ʐ<@N"@@g"Z@I@@dS@q @@g"Z@q @@N"@@d8]6de8]1U@8]"f%@܋6@ʐ<@N"@g"Z@I@dS@q @@܋6@ Fenstertrffnung@ARCHITEKTUR @ b@Text @ @Allgemein @TX_ALL @ 3718@ 1@ 1@ 1@ 0@VM@ b@Masslinie @ @Allgemein @ML_ALL @ 3726@ 8@ 1@ 8@ 0@VM@ b@Architektur @ @Wand @AR_WD @ 3735@ 3@ 1@ 3@ 0@VM@ @Beschriften @AR_BESCH @ 3746@ 1@ 1@ 1@ 0@VM@ b@Raum @ @Raum @RA_RA @ 3750@ 1@ 2@ 1@ 0@VM@ e %@JS@A@40)@@8]q%A@40)@>h}v@Τ@8]q%>h}v@Τ@%}v@we@ 8\1q% ??? 8%}v@we@r_@ @WI@:M f@A@40)@%}v@we@h@r_@ @h@WI@:M f@h@A@40)@h@A@we@r_@:M f@h@d8]6oe8]18]"q%%%}v@we@r_@ @WI@:M f@A@40)@%}v@we@ Trffnung Gz@sQ??3 ףp=?foT?Gz@h@?Q?MjMs@Y\+8]^Vk0d5@ޭo5U@5@GYd@@8]^5@GYd@d;8@@8]^d;8@@ٌ^x@c@@8]^ٌ^x@c@Vk0d5@ޭo5U@xAF8\1^ ??? 8Vk0d5@ޭo5U@5@GYd@d;8@@ٌ^x@c@Vk0d5@ޭo5U@@5@GYd@@d;8@@@ٌ^x@c@@d;8@c@Vk0d5@GYd@@xd8]6\xe8]11x@o8]"^%Vk0d5@ޭo5U@5@GYd@d;8@@ٌ^x@c@Vk0d5@ޭo5U@ Fenstertrffnung Gz@1Q?*\(?R -?Y8?6 ףp=@@?;m4@@n@Y\+8] U;x@?,?3'@mO$8]3'@mO$ @U $8] @U $ɐy@o$8]ɐy@o$ݲg @$8]ݲg @$j{*@+6M<8]j{*@+6M<% %@f{>8]% %@f{>A@s z>8]A@s z> U;x@?,?A8\1 ??? 8 U;x@?,?@@3'@mO$@@ݲg @$@@j{*@+6M<@@ U;x@?,?@3'@mO$@ݲg @$@j{*@+6M<@j{*@?,?@@3'@$@Pd8]6Pe8]1@8]"% U;x@?,?3'@mO$ݲg @$j{*@+6M< U;x@?,? Fensterffnung 033333@:v?ma7`%@l ?>mߜ@w$@@@@?Oۨ&@ r<@Y\+8]Yh@M:Yh@ l@8]Yh@ l@Yh@ l@8]Yh@ l@Yhy@ l@8]Yhy@ l@Yh@ l@8]Yh@ l@Yh@M:8]Yh@M:Yhy@M:8]Yhy@M:Yh@M:8]Yh@M:Yh@M:A8\1 ??? 8Yh@M:@@Yh@ l@@@Yh@ l@@@Yh@M:@@Yh@M:@Yh@ l@@Yh@ l@@Yh@M:@Yh@M:@@Yh@ l@@d8]6e8]1@8]"%Yh@M:Yh@ l@Yh@ l@Yh@M:Yh@M: Fensterffnung 233333@zG?y-5 @̿)-@LeiaG@&usJ$@@@@?6`s&@b<@Y\+8]̂ tHl@LgԷ[+@@8]LgԷ[+@77y1T8@8]77y1T8@Vc~MÞ@@8]Vc~MÞ@̂ tHl@A8\1 ??? 8̂ tHl@LgԷ[+@77y1T8@Vc~MÞ@̂ tHl@h@LgԷ[+@h@77y1T8@h@Vc~MÞ@h@̂ [+@77y1TMÞ@h@d8]6e8]1@8]"%̂ tHl@LgԷ[+@77y1T8@Vc~MÞ@̂ tHl@ Trffnung Gz@`(\?&\(?j+?RR)?@h@?u=@X/'@Y\+8][+P^(H@8][+^(H^(H8][+^(HP@8][+PPA8\1[+ ??? 8P^(H^(HPPh@^(Hh@^(Hh@Ph@^(HPh@Pd8]6YPe8]1T@8]"[%+P^(H^(HPP Trffnung Gz@q= ףp?NQ?( ?|F/?@h@?gj+v?LJ@Y\+8]g/nI|#|MnI#|M@8]g/nI#|MnI#|8]g/nI#|nI|#|@8]g/nI|#|nI|#|MA8\1g/ ??? 8nI|#|MnI#|MnI#|nI|#|nI|#|Mh@nI#|Mh@nI#|h@nI|#|h@nI#|nI|#|Mh@d8]6ee8]1@@8]"g%/nI|#|MnI#|MnI#|nI|#|nI|#|M Trffnung Gz@q= ףp?Q?_?`R||??h@?镲 q?*ԉ @Y\+8]l1nn@8]l1nnI8]l1nInI@8]l1nInA8\1l1 ??? 8nnnInInh@nh@nIh@nIh@nnIh@d8]6ke8]1:@8]"l%1nnnInIn Trffnung Gz@q= ףp?LQ?P_?`R||??h@?镲 q?*ԉ @Y\+8]r3P^(@8]r3^(^(8]r3^(P@8]r3PPA8\1r3 ??? 8P^(^(PPh@^(h@^(h@Ph@^(Ph@Pd8]6pPe8]1J@8]"r %3P^(^(PP Trffnung Gz@q= ףp?NQ?( ?|F/?@h@?gj+v?LJ@Y\+8]z5?g`;կ}?gb;կ}@8]z5?gb;կ}?gWe8]z5?gWe?gWe@8]z5?gWe?g`;կ}A8\1z5 ??? 8?g`;կ}?gb;կ}?gWe?gWe?g`;կ}h@?gb;կ}h@?gWeh@?gWeh@?gWe?g`;կ}h@d8]6xe8]1@8]"z %5?g`;կ}?gb;կ}?gWe?gWe?g`;կ} Trffnung Gz@m= ףp?OQ?P_?`R||??h@?镲 q?*ԉ @Y\+8]4&˸h3&˸Ѹg@@8]4&˸Ѹg@&>Ѹg@8]4&>Ѹg@&>h3@8]4&>h3&˸h3A8\14 ??? 8&˸h3&˸Ѹg@&>Ѹg@&>h3&˸h3h@&˸Ѹg@h@&>Ѹg@h@&>h3h@&>h3&˸Ѹg@h@ d8]62 e8]1'@8]"4%&˸h3&˸Ѹg@&>Ѹg@&>h3&˸h3 Trffnung Gz@q= ףp?NQ?( ?|F/??h@?bj+v?JJ@Y\+8]\s&Vof5@8]Vof5i!5@t8]i!5@to?bDrT'+@8]o?bDrT'+\s&A8\1 ??? 8\s&Vof5i!5@to?bDrT'+\s&h@Vof5h@i!5@th@o?bDrT'+h@Vof5@to?bDs&h@d8]6e8]1@8]"%\s&Vof5i!5@to?bDrT'+\s& Trffnung Gz@eQ?C\(?XpF?t.?@h@?=@8 @Y\+8]go;Ƈm/&b"ֶ@8]m/&b"ֶXF4TՁ8]XF4TՁRNg= y3@8]RNg= y3go;ƇA8\1 ??? 8go;Ƈm/&b"ֶXF4TՁRNg= y3go;Ƈh@m/&b"ֶh@XF4TՁh@RNg= y3h@RNg=Ƈm/TՁh@d8]6e8]1@8]"%go;Ƈm/&b"ֶXF4TՁRNg= y3go;Ƈ Trffnung Gz@Q?$\(?oF?>t.?@h@?s=@ @Y\+ 8\y(gׯ1@z@E'@ )aP@ 8\y(E'@ )aP@|>)@Pޯ@ 8\y(|>)@Pޯ@6#5z@P#) @ 8\y(6#5z@P#) @gׯ1@z@ 8\1y( ??? 8gׯ1@z@X@E'@ )aP@X@|>)@Pޯ@X@6#5z@P#) @X@gׯ1@z@t@E'@ )aP@t@|>)@Pޯ@t@6#5z@P#) @t@E'@Pޯ@X@6#5z@z@t@`d8]1w 8\"y(%(gׯ1@z@E'@ )aP@|>)@Pޯ@6#5z@P#) @gׯ1@z@ Fensterelement G\(?g&1?G??4k*?Zd?X@t@`"?K$z?Y+\++ 8\A@s z> @U $ 8\ @U $?0@y" 8\?0@y"sʝ4y@ ! 8\sʝ4y@ !ɐy@o$ 8\ɐy@o$% %@f{> 8\% %@f{>A@s z> 8\1 ??? 8A@s z>@@?0@y"@@sʝ4y@ !@@% %@f{>@@A@s z>@?0@y"@sʝ4y@ !@% %@f{>@% %@s z>@@?0@ !@d8]3 8\"&%A@s z> @U $?0@y"sʝ4y@ !% %@f{>A@s z> Fensterelement 33333@y&1?t*,@f-?^NB?לe#@@@@ '@ux 7@'Y+\++ 8\Yh@M:Yh@ l@ 8\Yh@ l@Yhy@ l@ 8\Yhy@ l@Yhy@M: 8\Yhy@M:Yh@M: 8\1 ??? 8Yh@M:@@Yh@ l@@@Yhy@ l@@@Yhy@M:@@Yh@M:@Yh@ l@@Yhy@ l@@Yhy@M:@Yhy@M:@@Yh@ l@@d8]1 8\"$%Yh@M:Yh@ l@Yhy@ l@Yhy@M:Yh@M: Fensterelement 333333@y&1?y-5 @b=A#?܄g?K{2 Y#@@@@6`s&@M\7@'Y+\++d8_) e8]$8_H<&M MERKWAND ?????????????????d8]HM?g5{C?g5Ƚ! 8]HM?g5Ƚ! p΄ 8]HMp΄ p΄z98]HMp΄z9?g5{Cd8_) e8]$L8_?=& MERKWAND ?????????????????d8]?w@\`w@hY`8]?w@hY`p΄z98]?p΄z9w@\`d8_) e8]$8_>>& MERKWAND ?????????????????d8]>ӒN޳8]>R[K>D_BR698]>D_BR69B+'+zޯoy8]>B+'+zޯoyӒN޳8]R[K>D_BR698]D_BR69B+'+zޯoy8]B+'+zޯoyӒN޳{0e@8]-Q>{0ew@\P@8]w@\Pw@\`@8]w@\`w@hY`@8]w@hY`w@hY`D_BR69B+'+zޯoyw@\Pw@hY`D8@8]1 ??? 8w@hY`D_BR69B+'+zޯoyw@\Pw@hY`@D_BR69@B+'+zޯoy@w@\P@B+'+zޯoyw@hY`@d8]2@8]#%w@hY`D_BR69B+'+zޯoyw@\Pw@hY` Porenbeton @Q?cU7@SМ@Q~jp9@?G@0An@@@?0@Z@A1L1l@\K' @\+@8]3Ug)@(V" P>$~Gm8]P>$~GmP Ln@8]P LnnI~8]nI~n#|@8]n#|+HR8]+HR1+ImYY@8]1+ImYY$~Gm@8]FP>$~GmP>R8]FP>RP>@8]FP>-Q>{0e8]F-Q>{0eP4f@8] FP4fP4fPP>-Q>{0eP4fPRP LnP>$~GmP>RPRP4fD8d8_a@8]1F ??? 8P>Rh@P>h@Ph@PRh@P>RP>PPRPRP>h@@8]1F ??? 8P4fP LnP>$~Gm-Q>{0eP4f@P Ln@P>$~Gm@-Q>{0e 2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 40 10 40 10 1 10 0 0 0 0 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 70 10 5 10 0 0 0 0 0 0 1 Porenbeton @2 ףp?K@\ ?)I,b@|F/ʿ?@ '@0A\@@@?Tj9@ƤL@\K' @\+@8]:nn8]:nn@8]:nn#|M8]:n#|Mn#|@8]:n#|n#|8]:n#|nI~@8]:nI~nI8]:nInI@8]:nInI8]:nInI@8]:nInI8]:nIn@8] :nnn#|nI~nInnnnInInnD8d8_l@8]1: ??? 8nh@nh@nIh@nIh@nnnInInnIh@@8]1: ??? 8nn#|nI~nIn@n#|@nI~@nI@n#|nI@d8]28@8]#:%nn#|nI~nIn Porenbeton @q= ףp? @0@շ=?8o?`R||ƿ?&1]@0A\@@@?1?Dc)@*]?@\K' P\+@8]3Ug)@%T3Ug)@~+&@8]3Ug)@~+&3Ug @72@8]3Ug @723Ug @%T@8]3Ug @%T3Ug)@%T@8]3Ug)@%T3Ug)@~+&3Ug @723Ug @%T3Ug)@%T9@`8@8]1 ??? @ 83Ug)@%T3Ug)@~+&3Ug @723Ug @%T3Ug)@%T@3Ug)@~+&@3Ug @72@3Ug @%T@3Ug @%T3Ug)@~+&@d8]2@8]#%3Ug)@%T3Ug)@~+&3Ug @723Ug @%T3Ug)@%T Porenbeton @?q~@?H0>@?ȉ5߱@0Ay@@@?nN)@v'?@\K' @\+@8]?>K3@\@,T@m`@8]?,T@m`@\L]"@LsHݮ@@8]?\L]"@LsHݮ@f@]>@8]?f@]>@_@* ,˫@@8]?_@* ,˫@T2@s@@8]?T2@s@@ag@no+j@@8]?ag@no+j@!q@r @8]?!q@r @>K3@\@@8] ?>K3@\@,T@m`@ag@no+j@!q@r @>K3@\@_@* ,˫@T2@s@@\L]"@LsHݮ@f@]>@_@* ,˫@>K3@\@9@`8d8_w@8]1? ??? 8,T@m`@t@\L]"@NsHݮ@t@T2@s@@t@ag@no+j@t@,T@m`@X@\L]"@NsHݮ@X@T2@s@@X@ag@no+j@X@\L]"@s@@X@ag@m`@t@@8]1? ??? @ 8>K3@\@f@]>@_@* ,˫@!q@r @>K3@\@@f@]>@@_@* ,˫@@!q@r @@f@* ,˫@>K3@\@@8d8]2=@8]#?%>K3@\@f@]>@_@* ,˫@!q@r @>K3@\@ Porenbeton @1Q?hg|??_?w;?ӿ?ykL5 @0Aw@?0CA[@n}T]'@\K' P\+@8]QVV@T@+uv@;YǶ@@8]Q+uv@;YǶ@@^eF=@@8]Q@^eF=@@6BL@8]Q@6BL@VV@T@@8]QVV@T@+uv@;YǶ@@^eF=@@6BL@VV@T@9@`8@8]1Q ??? @ 8VV@T@+uv@;YǶ@@^eF=@@6BL@VV@T@@+uv@;YǶ@@@^eF=@@@6BL@@@6BL@VV@;YǶ@@Pd8]2O@8]#Q%VV@T@+uv@;YǶ@@^eF=@@6BL@VV@T@ Porenbeton @sQ?j}?8L?ƶ_>??8rr?0Aw@?$.Ӕ?PU@\K' P\+d8_) Ue8]$58_-R& MERKWAND ?????????????????d8]-G _@x67@Ads@9" "@8]-Ads@9" "@sZx}@NP%@8]-sZx}@NP%@G _@x67@d8_) Ue8]$18_S& MERKWAND ?????????????????d8]”Ah@⏨@G _@x67@8]G _@x67@sZx}@MP%@8]sZx}@MP%@9j@1$\j@8]9j@1$\j@”Ah@⏨@@8]Us1efF@-y@@܋6@8]U@܋6@ʐ<@N"@@8]Uʐ<@N"@VV@T@8]UVV@T@@6BL@@8]U@6BL@g"Z@I@8]Ug"Z@I@dS@q @@8]UdS@q @Ads@9" "@8]UAds@9" "@sZx}@NP%@8]UsZx}@NP%@9j@1$\j@8]U9j@1$\j@”Ah@⏨@@8]U”Ah@⏨@s1efF@-y@@8] Us1efF@-y@@܋6@dS@q @9j@1$\j@s1efF@-y@VV@T@@6BL@g"Z@I@ʐ<@N"@VV@T@s1efF@-y@9@`8d8_f@8]1U ??? 8@܋6@@ʐ<@N"@@g"Z@I@@dS@q @@@܋6@ʐ<@N"@g"Z@I@dS@q @g"Z@q @@N"@@@8]1U ??? @ 8s1efF@-y@VV@T@@6BL@9j@1$\j@s1efF@-y@@VV@T@@@6BL@@9j@1$\j@@@1$\j@s1efF@T@@d8]2S@8]#U%s1efF@-y@VV@T@@6BL@9j@1$\j@s1efF@-y@ Porenbeton @ոQ?N)@ N*?h[qZ@zZ8?"}Φ@0Aw@?3@1'A5@\K' P\+@8]5Ads@9" "@>K3@\@8]5>K3@\@!q@r @@8]5!q@r @Wj2@H@8]5Wj2@H@sZx}@MP%@8]5sZx}@MP%@Ads@9" "@@8]5Ads@9" "@>K3@\@!q@r @Wj2@H@sZx}@MP%@Ads@9" "@9@`8@8]75 ???@ 8Ads@9" "@>K3@\@!q@r @Wj2@H@sZx}@MP%@Ads@9" "@@>K3@\@@!q@r @@Wj2@H@@sZx}@MP%@@!q@H@sZx}@\@@`d8]43@8]#5%Ads@9" "@>K3@\@!q@r @Wj2@H@sZx}@MP%@Ads@9" "@ Porenbeton @sQ?Z+?សY?0M#!??ֈ; @0Aw@?6ޤ@C~!@\K' P\+@8]If@B>@RmJ@s3@@8]IRmJ@s3@Ö@@8]IÖ@@@JS@8]I@JS@.`@`S`+@8]I.`@`S`+@e|@R%@@8]Ie|@R%@_@* ,˫@8]I_@* ,˫@f@B>@@8]If@B>@RmJ@s3@Ö@@@JS@WI@:M f@.`@`S`+@_@* ,˫@f@B>@9@`8d8_q@8]+I ??? 8@JS@h@.`@`S`+@h@WI@:M f@h@@JS@.`@`S`+@WI@:M f@@JS@.`@:M f@h@@8]1I ??? @ 8f@B>@RmJ@s3@Ö@@_@* ,˫@f@B>@@RmJ@s3@@Ö@@@_@* ,˫@@Ö@@_@B>@@d8]2G@8]#I%f@B>@RmJ@s3@Ö@@_@* ,˫@f@B>@ Porenbeton @#Q?+R?l ΐ??C:e? YqY@0Aw@?TXs@moN -*@\K' P\+@8]`BS@Pc}L<[/@W[@8]`[/@W[G" t@D=@8]`G" t@D=Wf]z@=@@8]`Wf]z@=@BS@Pc}L<@8]`BS@Pc}L<[/@W[G" t@D=Wf]z@=@BS@Pc}L<9@`8@8]1` ??? @ 8BS@Pc}L<[/@W[G" t@D=Wf]z@=@BS@Pc}L<@[/@W[@G" t@D=@Wf]z@=@@[/@D=Wf]z@Pc}L<@d8]2@8]#%`BS@Pc}L<[/@W[G" t@D=Wf]z@=@BS@Pc}L< Porenbeton @ۉ 6p?u+??ZHk??rk^%?0A|@@@?>֣?ɖ=@\K' @\+@8]69i@*H%Ǘ@>h}v@Τ@8]6>h}v@Τ@E9@翏@@8]6E9@翏@e|@R%@8]6e|@R%@.`@`S`+@8]6.`@`S`+@@JS@8]6@JS@Ö@@@8]6Ö@@=΢@ Tٗ@8]6=΢@ Tٗ@} 6@ Tٗ@8]6} 6@ Tٗ@9i@*H%Ǘ@@8] 69i@*H%Ǘ@>h}v@Τ@A@40)@@JS@Ö@@=΢@ Tٗ@} 6@ Tٗ@9i@*H%Ǘ@.`@`S`+@E9@翏@e|@R%@.`@`S`+@9i@*H%Ǘ@9@`8d8_q@8]76 ??? 8>h}v@Τ@h@E9@翏@h@.`@`S`+@h@@JS@h@A@40)@h@>h}v@Τ@E9@翏@.`@`S`+@@JS@A@40)@A@Τ@E9@`S`+@h@@8]76 ???@ 89i@*H%Ǘ@e|@R%@Ö@@=΢@ Tٗ@} 6@ Tٗ@9i@*H%Ǘ@@e|@R%@@Ö@@@=΢@ Tٗ@@} 6@ Tٗ@@=΢@*H%Ǘ@e|@R%@@d8]4}@8]#%69i@*H%Ǘ@e|@R%@Ö@@=΢@ Tٗ@} 6@ Tٗ@9i@*H%Ǘ@ Porenbeton @sQ?C?凂?$?2h@ނ ma?:@0Aw@@@?y{@l6@\K' P\+@8]1(EL@}wx@Tk0d5@ܭo5U@8]1Tk0d5@ܭo5U@5@FYd@@8]15@FYd@”Ah@⏨@8]1”Ah@⏨@9j@1$\j@8]19j@1$\j@sZx}@MP%@8]1sZx}@MP%@Wj2@H@@8]1Wj2@H@d;8@@8]1d;8@@ٌ^x@c@@8]1ٌ^x@c@^xO@ N@8]1^xO@ N@(EL@}wx@@8] 1(EL@}wx@Tk0d5@ܭo5U@ٌ^x@c@^xO@ N@(EL@}wx@9j@1$\j@sZx}@MP%@Wj2@H@d;8@@5@FYd@”Ah@⏨@9j@1$\j@(EL@}wx@9@`8d8_^@8]11 ??? 8Vk0d5@ޭo5U@@5@GYd@@d;8@@@ٌ^x@c@@Vk0d5@ޭo5U@5@GYd@d;8@@ٌ^x@c@d;8@c@Vk0d5@GYd@@@8]=1 $???$@ 8(EL@}wx@”Ah@⏨@9j@1$\j@sZx}@MP%@Wj2@H@^xO@ N@(EL@}wx@@”Ah@⏨@@9j@1$\j@@sZx}@MP%@@Wj2@H@@^xO@ N@@Wj2@}wx@(EL@MP%@@(d8]6-@8]#1%(EL@}wx@”Ah@⏨@9j@1$\j@sZx}@MP%@Wj2@H@^xO@ N@(EL@}wx@ Porenbeton @Q?K_?ߍ?Mf!?Y8?;{@0Aw@?T<@G3@\K' P\+@8]Yh@@(EL@}wx@8](EL@}wx@^xO@ N@@8]^xO@ N@9i@*H%Ǘ@8]9i@*H%Ǘ@} 6@ Tٗ@8]} 6@ Tٗ@i_iNf@ T@@8]i_iNf@ T@Yh@ q@8]Yh@ q@Yh@bȼO@@8]Yh@bȼO@Yh@@@8]Yh@@} 6@ Tٗ@i_iNf@ T@Yh@bȼO@Yh@@9@`8@8]1 ??? @ 8Yh@@} 6@ Tٗ@i_iNf@ T@Yh@bȼO@Yh@@@} 6@ Tٗ@@i_iNf@ T@@Yh@bȼO@@i_iNf@bȼO@Yh@ Tٗ@@d8]2@8]#%Yh@@} 6@ Tٗ@i_iNf@ T@Yh@bȼO@Yh@@ Porenbeton @?@0@4=?E2x^ @?z@|!#@0Ay@@@?h?v4@H@\K' P\+d8_) e8]$8_@b& MERKWAND ?????????????????d8]@ eCs @wYh@w8]@ Yh@wYh@w8]@ Yh@weCs @w8]@ eCs @weCs @w@8] eCs 0@weCs 0@w@8] eCs 0@wYh@w8] Yh@wYh@w@8] Yh@weCs 0@w@8] eCs 0@weCs 0@wYh@wYh@weCs 0@w9@`8@8]1 ??? @ 8eCs 0@weCs 0@wYh@wYh@weCs 0@w@eCs 0@w@Yh@w@Yh@w@Yh@weCs 0@w@@d8]2@8]#% eCs 0@weCs 0@wYh@wYh@weCs 0@w Porenbeton @+jzT?Q?Fy?LAo??R=L?0A@p@@@?)\@Jv @\K' P\+@8] 3Ug)@ T@@ l@ T@@8] @ l@ T@i_iNf@ T@8] i_iNf@ T@} 6@ Tٗ@8] } 6@ Tٗ@=΢@ Tٗ@@8] =΢@ Tٗ@3Ug)@ Tٗ@8] 3Ug)@ Tٗ@3Ug)@ T@@8] 3Ug)@ T@@ l@ T@i_iNf@ T@} 6@ Tٗ@3Ug)@ Tٗ@3Ug)@ T@9@`8@8]1 ??? @ 83Ug)@ T@i_iNf@ T@} 6@ Tٗ@3Ug)@ Tٗ@3Ug)@ T@@i_iNf@ T@@} 6@ Tٗ@@3Ug)@ Tٗ@@3Ug)@ T@} 6@ Tٗ@@d8]4 @8]# %3Ug)@ T@@ l@ T@i_iNf@ T@} 6@ Tٗ@3Ug)@ Tٗ@3Ug)@ T@ Porenbeton @??<@:v~@lN2(@?o|,@0Ay@@@?=?>@:rb^Q@\K' @\+@8]dvYh@rӻ Yh@|ӻ$@8]dYh@|ӻ$Yh@2$8]dYh@2$Yh@ì,Bi8]dYh@ì,BiΦ>{@-Bi8]dΦ>{@-BiGLt @rӻ @8]dGLt @rӻ vYh@rӻ @8]dvYh@rӻ Yh@|ӻ$Yh@2$Yh@ì,BiΦ>{@-BiGLt @rӻ vYh@rӻ 9@`8@8]=d $???$@ 8vYh@rӻ Yh@|ӻ$Yh@2$Yh@ì,BiΦ>{@-BiGLt @rӻ vYh@rӻ @Yh@|ӻ$@Yh@2$@Yh@ì,Bi@Φ>{@-Bi@GLt @rӻ @vYh@2$Yh@rӻ @d8]6@8]#%dvYh@rӻ Yh@|ӻ$Yh@2$Yh@ì,BiΦ>{@-BiGLt @rӻ vYh@rӻ  Porenbeton @V?T@??8g`?G|t??E@0A|@@@??@Ѣ'.,@\K' @\+8]ݲg @$j{*@+6M<8]j{*@+6M< U;x@?,?8] U;x@?,?3'@mO$8]3'@mO$ݲg @$@8]@@@@9@`8d8_@8]1 ??? 8 U;x@?,?@3'@mO$@ݲg @$@j{*@+6M<@ U;x@?,?@@3'@mO$@@ݲg @$@@j{*@+6M<@@j{*@?,?@@3'@$@@8]1 ??? @ 8ݲg @$j{*@+6M< U;x@?,?3'@mO$ݲg @$@j{*@+6M<@ U;x@?,?@3'@mO$@j{*@?,?3'@$@d8]2@8]#%ݲg @$j{*@+6M< U;x@?,?3'@mO$ݲg @$ Porenbeton @:v?ma7`%@l ?iv!@>mߜ?w$@0Az@@@?M> 5@/-S@\K' @\+@8]% sm<{0@mOAieCs 0@ @8]% eCs 0@ |s @Q; @8]% |s @Q; GLt @rӻ 8]% GLt @rӻ Φ>{@-Bi8]% Φ>{@-BiYh@ì,Bi@8]% Yh@ì,Bism<{0@mOAi@8]% sm<{0@mOAieCs 0@ |s @Q; Φ>{@-Bism<{0@mOAi9@`8@8]1% ??? @ 8sm<{0@mOAieCs 0@ |s @Q; Φ>{@-Bism<{0@mOAi@eCs 0@ @|s @Q; @Φ>{@-Bi@|s @-Bism<{0@ @hd8]2!@8]#%% sm<{0@mOAieCs 0@ |s @Q; Φ>{@-Bism<{0@mOAi Porenbeton @p= ף?K;N?0 A3?9,???0A@p@@@? @ED!@\K' @\+8]Yh@ì,BiYh@2$@8]Yh@2$3'@mO$@8]3'@mO$Y(@ì,Bi@8]Y(@ì,BiYh@ì,Bi@8]Yh@ì,BiYh@2$3'@mO$Y(@ì,BiYh@ì,Bi9@`8@8]1 ??? @ 8Yh@ì,BiYh@2$3'@mO$Y(@ì,BiYh@ì,Bi@Yh@2$@3'@mO$@Y(@ì,Bi@Yh@mO$Y(@ì,Bi@d8]2@8]#%Yh@ì,BiYh@2$3'@mO$Y(@ì,BiYh@ì,Bi Porenbeton @Zov?+QQ?9ז?[o3!??e?0AM@@@?w1 |? @\K' @\+8]Yh@M:Yh@ l@8]Yh@ l@Yh@ l@8]Yh@ l@Yh@M:8]Yh@M:Yh@M:@8]@@@@9@`8d8_@8]1 ?p-DT!?@-DT!?@? Y@Kalksandstein (Linie 0,18) -DT!?@-DT!?@? Y@Stahlbeton 0,18 1 ??? @ 8Yh@M:Yh@ l@Yh@ l@Yh@M:Yh@M:@Yh@ l@@Yh@ l@@Yh@M:@Yh@M:Yh@ l@@d8]2@8]#%Yh@M:Yh@ l@Yh@ l@Yh@M:Yh@M: Porenbeton @zG?x-5 @˿)-@R"@LeiaG?'usJ$@0A@z@@@?'3<5@Fn)S@\K' @\+@8]Yh@M:Yh@M% ,@8]Yh@M% ,Yh@w@8]Yh@wYh@w8]Yh@wYh@w@8]Yh@wYh@M:@8]Yh@M:Yh@M:@8]Yh@M:Yh@M:@8]Yh@M:Yh@wYh@wYh@M:Yh@M:9@`8@8]1 ??? @ 8Yh@M:Yh@wYh@wYh@M:Yh@M:@Yh@w@Yh@w@Yh@M:@Yh@wYh@M:@d8]2@8]#%Yh@M:Yh@wYh@wYh@M:Yh@M: Porenbeton @q= ףp?"~j?RJA4?̹W@?.@0A|@@@?+w@}iƢ,@\K' @\+@8]Yh@ q@Yh@ l@@8]Yh@ l@Yh@ l@@8]Yh@ l@Yh@ l@@8]Yh@ l@Yh@bȼO@8]Yh@bȼO@Yh@ q@@8]Yh@ q@Yh@ l@Yh@ l@Yh@bȼO@Yh@ q@9@`8@8]1 ??? @ 8Yh@ q@Yh@ l@Yh@ l@Yh@bȼO@Yh@ q@@Yh@ l@@Yh@ l@@Yh@bȼO@@Yh@ l@Yh@ q@@d8]2@8]#%Yh@ q@Yh@ l@Yh@ l@Yh@bȼO@Yh@ q@ Porenbeton @q= ףp?b?\eFK?R=Wz??$y?0A|@@@?N~N'?0n@\K' @\+@8]3Ug)@6*PU@3Ug)@ T@8]3Ug)@ T@3Ug)@ Tٗ@@8]3Ug)@ Tٗ@3Ug @ Tٗ@@8]3Ug @ Tٗ@3Ug @ T%@@8]3Ug @ T%@3Ug @6*PU@@8]3Ug @6*PU@3Ug)@6*PU@@8]3Ug)@6*PU@3Ug)@ Tٗ@3Ug @ Tٗ@3Ug @6*PU@3Ug)@6*PU@9@`8@8]1 ??? @ 83Ug)@6*PU@3Ug)@ Tٗ@3Ug @ Tٗ@3Ug @6*PU@3Ug)@6*PU@@3Ug)@ Tٗ@@3Ug @ Tٗ@@3Ug @6*PU@@3Ug @6*PU@3Ug)@ Tٗ@@d8]2@8]#%3Ug)@6*PU@3Ug)@ Tٗ@3Ug @ Tٗ@3Ug @6*PU@3Ug)@6*PU@ Porenbeton @?ffffff?> ףp=?Q??@0Ay@@@?43333s@ ףp=J+@\K' @\+d8_) e8]$L8_Nw& MERKWAND ?????????????????d8]Ntg/Y7M~:aK+)8]NM~:aK+)875W9 8]N875W9 D#muL9+8]ND#muL9+tg/Y78]tg/Y7M~:aK+)8]M~:aK+)875W9 8]875W9 D#muL9+8]D#muL9+tg/Y7@8]tg/Y7tg/Y7M~:aK+)875W9 D#muL9+tg/Y7D88]1 ??? 8tg/Y7M~:aK+)875W9 D#muL9+tg/Y7@M~:aK+)@875W9 @D#muL9+@875WL9+t:aK+)@d8]28]#%tg/Y7M~:aK+)875W9 D#muL9+tg/Y7  @Ɏ ? ?;[@<?rP?? ????h@jlnh@dK @\+d8_) e8]$L8_Oz& MERKWAND ?????????????????d8]O@Sݪѳ@Sݪѳ8]O@Sݪѳ@Sݪ8]O@Sݪ@Sݪ8]O@Sݪ@Sݪѳ@8]I@Sݪѳ@Sݪѳ8]I@Sݪѳ@Sݪ@8]I@Sݪ@Sݪ8]I@Sݪ@Sݪѳ@8]I@Sݪѳ@Sݪѳ@Sݪ@Sݪ@Sݪѳ@`8@8]1I ??? @ 8@Sݪѳ@Sݪѳ@Sݪ@Sݪ@Sݪѳ@@Sݪѳ@@Sݪ@@Sݪ@@Sݪѳ@Sݪ@d8]2@8]#%I@Sݪѳ@Sݪѳ@Sݪ@Sݪ@Sݪѳ Porenbeton @Q?[R?J4?ݓZ??أp= ?0A>@@@?)\(?jMSt@\K' P\+d8_) e8]$L8_P}& MERKWAND ?????????????????d8]Pq@Sݪq@Sݪѳ8]Pq@Sݪѳ@Sݪѳ8]P@Sݪѳ@Sݪ8]P@Sݪq@Sݪ@8]Cq@Sݪq@Sݪѳ@8]Cq@Sݪѳ@Sݪѳ8]C@Sݪѳ@Sݪ8]C@Sݪq@Sݪ@8]Cq@Sݪq@Sݪѳ@Sݪѳ@Sݪq@Sݪ@`8@8]1C ??? @ 8q@Sݪq@Sݪѳ@Sݪѳ@Sݪq@Sݪ@q@Sݪѳ@@Sݪѳ@@Sݪ@q@Sݪѳ@Sݪ@d8]2@8]#%Cq@Sݪq@Sݪѳ@Sݪѳ@Sݪq@Sݪ Porenbeton Z@Q? Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+d8_) e8]$L8_I& MERKWAND ?????????????????d8]Iq@Sq@Sݪ8]Iq@Sݪ@Sݪ8]I@Sݪ@S8]I@Sq@S@8]Aq@Sq@Sݪ8]Aq@Sݪ@Sݪ@8]A@Sݪ@S8]A@Sq@S@8]Aq@Sq@Sݪ@Sݪ@Sq@S@`8@8]1A ??? @ 8q@Sq@Sݪ@Sݪ@Sq@S@q@Sݪ@@Sݪ@@S@q@Sݪ@S@d8]2@8]#%Aq@Sq@Sݪ@Sݪ@Sq@S Porenbeton @Q?n?@4?(XQZ??x&1?0A>@@@?jt(?1=Qt@\K' @\+d8_) e8]$L8_Q& MERKWAND ?????????????????d8]Qſ@Sݪѳſ@S8]Qſ@S@S8]Q@S@Sݪ8]Q@Sݪ@Sݪѳ8]Q@Sݪѳſ@Sݪѳ@8]=ſ@Sݪѳſ@S8]=ſ@S@S@8]=@S@Sݪ8]=@Sݪ@Sݪѳ@8]=@Sݪѳſ@Sݪѳ@8]=ſ@Sݪѳſ@S@S@Sݪѳſ@Sݪѳ@`8@8]1= ??? @ 8ſ@Sݪѳſ@S@S@Sݪѳſ@Sݪѳ@ſ@S@@S@@Sݪѳ@@Sݪѳſ@S@d8]2@8]#%=ſ@Sݪѳſ@S@S@Sݪѳſ@Sݪѳ Porenbeton @Q?p&1? ?yqZm??d;O?0A>@@@?K7Q?%@\K' @\+d8_) e8]$8_R&7 MERKWAND ?????????????????d8]R7ſ@S}@S}8]R7@S}@S8]R7@Sſ@S8]R7ſ@Sſ@S}d8_) e8]$L8_S& MERKWAND ?????????????????d8]Sſ@Sſ@S}8]Sſ@S}@S}8]S@S}@S8]S@Sſ@S@8]7ſ@Sſ@S}@8]7ſ@S}@S}8]7@S}@S8]7@Sſ@S@8]7ſ@Sſ@S}@S}@Sſ@S@`8@8]17 ??? @ 8ſ@Sſ@S}@S}@Sſ@S@ſ@S}@@S}@@S@@Sſ@S}@d8]2@8]#%7ſ@Sſ@S}@S}@Sſ@S Porenbeton @Q?+Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+d8_) e8]$L8_T& MERKWAND ?????????????????d8]T@S@S}8]T@S}q@S}8]Tq@S}q@S8]Tq@S@S8]T@S@S@8]7@S}q@S}@8]7q@S}q@S8]7q@S@S@8]7@S@S8]7@S@S}@8]7@S}q@S}q@S@S@S}@`8@8]17 ??? @ 8@S}q@S}q@S@S@S}@q@S}@q@S@@S@q@S@S}@d8]2~@8]#%7@S}q@S}q@S@S@S} Porenbeton @Q? p= ? ?٬\m??(\?0A>@@@?SQ?k @\K' P\+d8_) e8]$L8_U& MERKWAND ?????????????????d8]U@Sݪѳ٧@Sݪѳ8]U٧@Sݪѳ٧@Sݪ8]U٧@Sݪ@Sݪ8]U@Sݪ@Sݪѳ@8]_@Sݪѳ٧@Sݪѳ8]_٧@Sݪѳ٧@Sݪ@8]_٧@Sݪ@Sݪ8]_@Sݪ@Sݪѳ@8]_@Sݪѳ٧@Sݪѳ٧@Sݪ@Sݪ@Sݪѳ@`8@8]1_ ??? @ 8@Sݪѳ٧@Sݪѳ٧@Sݪ@Sݪ@Sݪѳ@٧@Sݪѳ@٧@Sݪ@@Sݪ@@Sݪѳ٧@Sݪ@d8]2@8]#%_@Sݪѳ٧@Sݪѳ٧@Sݪ@Sݪ@Sݪѳ Porenbeton @Q?[R?J4?ݓZ??أp= ?0A>@@@?)\(?jMSt@\K' P\+d8_) e8]$L8_V& MERKWAND ?????????????????d8]V @Sݪ @Sݪѳ8]V @Sݪѳ@Sݪѳ8]V@Sݪѳ@Sݪ8]V@Sݪ @Sݪ@8][ @Sݪ @Sݪѳ@8][ @Sݪѳ@Sݪѳ8][@Sݪѳ@Sݪ8][@Sݪ @Sݪ@8][ @Sݪ @Sݪѳ@Sݪѳ@Sݪ @Sݪ@`8@8]1[ ??? @ 8 @Sݪ @Sݪѳ@Sݪѳ@Sݪ @Sݪ@ @Sݪѳ@@Sݪѳ@@Sݪ@ @Sݪѳ@Sݪ@d8]2@8]#%[ @Sݪ @Sݪѳ@Sݪѳ@Sݪ @Sݪ Porenbeton Z@Q? Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+d8_) e8]$L8_W& MERKWAND ?????????????????d8]W @S @Sݪ8]W @Sݪ@Sݪ8]W@Sݪ@S8]W@S @S@8]g @S @Sݪ8]g @Sݪ@Sݪ@8]g@Sݪ@S8]g@S @S@8]g @S @Sݪ@Sݪ@S @S@`8@8]1g ??? @ 8 @S @Sݪ@Sݪ@S @S@ @Sݪ@@Sݪ@@S@ @Sݪ@S@d8]2@8]#%g @S @Sݪ@Sݪ@S @S Porenbeton @Q?n?@4?(XQZ??x&1?0A>@@@?jt(?1=Qt@\K' @\+d8_) e8]$L8_X& MERKWAND ?????????????????d8]Xٶ@Sݪѳٶ@S8]Xٶ@S٧@S8]X٧@S٧@Sݪ8]X٧@Sݪ٧@Sݪѳ8]X٧@Sݪѳٶ@Sݪѳ@8]cٶ@Sݪѳٶ@S8]cٶ@S٧@S@8]c٧@S٧@Sݪ8]c٧@Sݪ٧@Sݪѳ@8]c٧@Sݪѳٶ@Sݪѳ@8]cٶ@Sݪѳٶ@S٧@S٧@Sݪѳٶ@Sݪѳ@`8@8]1c ??? @ 8ٶ@Sݪѳٶ@S٧@S٧@Sݪѳٶ@Sݪѳ@ٶ@S@٧@S@٧@Sݪѳ@٧@Sݪѳٶ@S@d8]2@8]#%cٶ@Sݪѳٶ@S٧@S٧@Sݪѳٶ@Sݪѳ Porenbeton @Q?p&1? ?yqZm??d;O?0A>@@@?K7Q?%@\K' @\+d8_) e8]$8_Y&U MERKWAND ?????????????????d8]YUٶ@S}٧@S}8]YU٧@S}٧@S8]YU٧@Sٶ@S8]YUٶ@Sٶ@S}d8_) e8]$L8_Z& MERKWAND ?????????????????d8]Zٶ@Sٶ@S}8]Zٶ@S}٧@S}8]Z٧@S}٧@S8]Z٧@Sٶ@S@8]Uٶ@Sٶ@S}@8]Uٶ@S}٧@S}8]U٧@S}٧@S8]U٧@Sٶ@S@8]Uٶ@Sٶ@S}٧@S}٧@Sٶ@S@`8@8]1U ??? @ 8ٶ@Sٶ@S}٧@S}٧@Sٶ@S@ٶ@S}@٧@S}@٧@S@٧@Sٶ@S}@d8]2@8]#%Uٶ@Sٶ@S}٧@S}٧@Sٶ@S Porenbeton @Q?+Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+d8_) e8]$L8_[& MERKWAND ?????????????????d8][٧@S٧@S}8][٧@S} @S}8][ @S} @S8][ @S@S8][@S٧@S@8]U٧@S} @S}@8]U @S} @S8]U @S@S@8]U@S٧@S8]U٧@S٧@S}@8]U٧@S} @S} @S٧@S٧@S}@`8@8]1U ??? @ 8٧@S} @S} @S٧@S٧@S}@ @S}@ @S@٧@S@ @S٧@S}@d8]2@8]#%U٧@S} @S}(#2  Porenbeton @Q? p= ? ?٬\m??(\?0A>@@@?SQ?k @\K' P\+@8]n@w@٧@w@8]n٧@w@٧@w@@8]n٧@w@@w@8]n@w@@w@@8]n@w@٧@w@٧@w@@w@@w@@`8@8]1n ??? @ 8@w@٧@w@٧@w@@w@@w@@٧@w@@٧@w@@@w@@@w@٧@w@@d8]2@8]#%n@w@٧@w@٧@w@@w@@w@ Porenbeton @Q?R?J4?ݓZ??أp= ?0A>@@@?)\(?jMSt@\K' P\+@8]l @w@ @w@@8]l @w@@w@8]l@w@@w@8]l@w@ @w@@8]l @w@ @w@@w@@w@ @w@@`8@8]1l ??? @ 8 @w@ @w@@w@@w@ @w@@ @w@@@w@@@w@@ @w@@w@@d8]2@8]#%l @w@ @w@@w@@w@ @w@ Porenbeton @Q?Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+@8]r @wP @w@8]r @w@@w@@8]r@w@@wP8]r@wP @wP@8]r @wP @w@@w@@wP @wP@`8@8]1r ??? @ 8 @wP @w@@w@@wP @wP@ @w@@@w@@@wP@ @w@@wP@d8]2@8]#%r @wP @w@@w@@wP @wP Porenbeton @Q?n?@4?(XQZ??x&1?0A>@@@?jt(?1=Qt@\K' @\+@8]pٶ@w@ٶ@wP8]pٶ@wP٧@wP@8]p٧@wP٧@w@8]p٧@w@٧@w@@8]p٧@w@ٶ@w@@8]pٶ@w@ٶ@wP٧@wP٧@w@ٶ@w@@`8@8]1p ??? @ 8ٶ@w@ٶ@wP٧@wP٧@w@ٶ@w@@ٶ@wP@٧@wP@٧@w@@٧@w@ٶ@wP@d8]2@8]#%pٶ@w@ٶ@wP٧@wP٧@w@ٶ@w@ Porenbeton @Q?_&1? ?yqZm??d;O?0A>@@@?K7Q?%@\K' @\+d8_) e8]$8_\&i MERKWAND ?????????????????d8]\iٶ@wP٧@wP8]\i٧@wP٧@wP8]\i٧@wPٶ@wP8]\iٶ@wPٶ@wP@8]iٶ@wPٶ@wP@8]iٶ@wP٧@wP8]i٧@wP٧@wP8]i٧@wPٶ@wP@8]iٶ@wPٶ@wP٧@wP٧@wPٶ@wP@`8@8]1i ??? @ 8ٶ@wPٶ@wP٧@wP٧@wPٶ@wP@ٶ@wP@٧@wP@٧@wP@٧@wPٶ@wP@d8]2@8]#%iٶ@wPٶ@wP٧@wP٧@wPٶ@wP Porenbeton @Q?+Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+@8]i٧@wP @wP@8]i @wP @wP8]i @wP@wP@8]i@wP٧@wP8]i٧@wP٧@wP@8]i٧@wP @wP @wP٧@wP٧@wP@`8@8]1i ??? @ 8٧@wP @wP @wP٧@wP٧@wP@ @wP@ @wP@٧@wP@ @wP٧@wP@d8]2@8]#%i٧@wP @wP @wP٧@wP٧@wP Porenbeton @Q?p= ? ?٬\m??(\?0A>@@@?SQ?k @\K' P\+@8]y@w@@w@8]y@w@@w@@8]y@w@@w@8]y@w@@w@@8]y@w@@w@@w@@w@@w@@`8@8]1y ??? @ 8@w@@w@@w@@w@@w@@@w@@@w@@@w@@@w@@w@@d8]2@8]#%y@w@@w@@w@@w@@w@ Porenbeton @Q?R?J4?ݓZ??أp= ?0A>@@@?)\(?jMSt@\K' P\+@8] wq@w@q@w@@8] wq@w@@w@8] w@w@@w@8] w@w@q@w@@8] wq@w@q@w@@w@@w@q@w@@`8@8]1 w ??? @ 8q@w@q@w@@w@@w@q@w@@q@w@@@w@@@w@@q@w@@w@@d8]2 @8]# }%wq@w@q@w@@w@@w@q@w@ Porenbeton @Q?Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+@8] }q@wPq@w@8] }q@w@@w@@8] }@w@@wP8] }@wPq@wP@8] }q@wPq@w@@w@@wPq@wP@`8@8]1 } ??? @ 8q@wPq@w@@w@@wPq@wP@q@w@@@w@@@wP@q@w@@wP@d8]2 @8]# {%}q@wPq@w@@w@@wPq@wP Porenbeton @Q?n?@4?(XQZ??x&1?0A>@@@?jt(?1=Qt@\K' @\+@8]{ſ@w@ſ@wP8]{ſ@wP@wP@8]{@wP@w@8]{@w@@w@@8]{@w@ſ@w@@8]{ſ@w@ſ@wP@wP@w@ſ@w@@`8@8]1{ ??? @ 8ſ@w@ſ@wP@wP@w@ſ@w@@ſ@wP@@wP@@w@@@w@ſ@wP@d8]2@8]#y%{ſ@w@ſ@wP@wP@w@ſ@w@ Porenbeton @Q?_&1? ?yqZm??d;O?0A>@@@?K7Q?%@\K' @\+d8_) e8]$8_]&t MERKWAND ?????????????????d8]]tſ@wP@wP8]]t@wP@wP8]]t@wPſ@wP8]]tſ@wPſ@wP@8]tſ@wPſ@wP@8]tſ@wP@wP8]t@wP@wP8]t@wPſ@wP@8]tſ@wPſ@wP@wP@wPſ@wP@`8@8]1t ??? @ 8ſ@wPſ@wP@wP@wPſ@wP@ſ@wP@@wP@@wP@@wPſ@wP@d8]2@8]#w%tſ@wPſ@wP@wP@wPſ@wP Porenbeton @Q?+Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+@8]t@wPq@wP@8]tq@wPq@wP8]tq@wP@wP@8]t@wP@wP8]t@wP@wP@8]t@wPq@wPq@wP@wP@wP@`8@8]1t ??? @ 8@wPq@wPq@wP@wP@wP@q@wP@q@wP@@wP@q@wP@wP@d8]2@8]#u%t@wPq@wPq@wP@wP@wP Porenbeton @Q?p= ? ?٬\m??(\?0A>@@@?SQ?k @\K' P\+@8]%4Ug@w@4Ug@w@8]%4Ug@w@4Ug@w@@8]%4Ug@w@4Ug@w@8]%4Ug@w@4Ug@w@@8]%4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@@`8@8]1% ??? @ 84Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@@4Ug@w@@4Ug@w@@4Ug@w@@4Ug@w@4Ug@w@@d8]2$@8]#%r%4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@4Ug@w@ Porenbeton @Q?R?J4?ݓZ??أp= ?0A>@@@?)\(?jMSt@\K' P\+@8]!4UgE@w@4UgE@w@@8]!4UgE@w@4Ug@w@8]!4Ug@w@4Ug@w@8]!4Ug@w@4UgE@w@@8]!4UgE@w@4UgE@w@4Ug@w@4Ug@w@4UgE@w@@`8@8]1! ??? @ 84UgE@w@4UgE@w@4Ug@w@4Ug@w@4UgE@w@@4UgE@w@@4Ug@w@@4Ug@w@@4UgE@w@4Ug@w@@d8]2 @8]#!p%4UgE@w@4UgE@w@4Ug@w@4Ug@w@4UgE@w@ Porenbeton @Q?Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+@8]4UgE@wP4UgE@w@8]4UgE@w@4Ug@w@@8]4Ug@w@4Ug@wP8]4Ug@wP4UgE@wP@8]4UgE@wP4UgE@w@4Ug@w@4Ug@wP4UgE@wP@`8@8]1 ??? @ 84UgE@wP4UgE@w@4Ug@w@4Ug@wP4UgE@wP@4UgE@w@@4Ug@w@@4Ug@wP@4UgE@w@4Ug@wP@d8]2@8]#n%4UgE@wP4UgE@w@4Ug@w@4Ug@wP4UgE@wP Porenbeton @Q?n?@4?(XQZ??x&1?0A>@@@?jt(?1=Qt@\K' @\+@8]4Ug@w@4Ug@wP8]4Ug@wP4Ug@wP@8]4Ug@wP4Ug@w@8]4Ug@w@4Ug@w@@8]4Ug@w@4Ug@w@@8]4Ug@w@4Ug@wP4Ug@wP4Ug@w@4Ug@w@@`8@8]1 ??? @ 84Ug@w@4Ug@wP4Ug@wP4Ug@w@4Ug@w@@4Ug@wP@4Ug@wP@4Ug@w@@4Ug@w@4Ug@wP@d8]2@8]#l%4Ug@w@4Ug@wP4Ug@wP4Ug@w@4Ug@w@ Porenbeton @Q?_&1? ?yqZm??d;O?0A>@@@?K7Q?%@\K' @\+d8_) e8]$8_^& MERKWAND ?????????????????d8]^4Ug@wP4Ug@wP8]^4Ug@wP4Ug@wP8]^4Ug@wP4Ug@wP8]^4Ug@wP4Ug@wP@8]4Ug@wP4Ug@wP@8]4Ug@wP4Ug@wP8]4Ug@wP4Ug@wP8]4Ug@wP4Ug@wP@8]4Ug@wP4Ug@wP4Ug@wP4Ug@wP4Ug@wP@`8@8]1 ??? @ 84Ug@wP4Ug@wP4Ug@wP4Ug@wP4Ug@wP@4Ug@wP@4Ug@wP@4Ug@wP@4Ug@wP4Ug@wP@d8]2@8]#j%4Ug@wP4Ug@wP4Ug@wP4Ug@wP4Ug@wP Porenbeton @Q?+Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+@8]4Ug@wP4UgE@wP@8]4UgE@wP4UgE@wP8]4UgE@wP4Ug@wP@8]4Ug@wP4Ug@wP8]4Ug@wP4Ug@wP@8]4Ug@wP4UgE@wP4UgE@wP4Ug@wP4Ug@wP@`8@8]1 ??? @ 84Ug@wP4UgE@wP4UgE@wP4Ug@wP4Ug@wP@4UgE@wP@4UgE@wP@4Ug@wP@4UgE@wP4Ug@wP@d8]2@8]#h%4Ug@wP4UgE@wP4UgE@wP4Ug@wP4Ug@wP Porenbeton @Q?p= ? ?٬\m??(\?0A>@@@?SQ?k @\K' P\+d8_) :e8]$L8__& MERKWAND ?????????????????d8]_3Ug@^1~3Ug@^1~8]_3Ug@^1~3Ug@^1B8]_3Ug@^1B3Ug@^1B8]_3Ug@^1B3Ug@^1~@8]:3Ug@^1~3Ug@^1~8]:3Ug@^1~3Ug@^1B@8]:3Ug@^1B3Ug@^1B8]:3Ug@^1B3Ug@^1~@8]:3Ug@^1~3Ug@^1~3Ug@^1B3Ug@^1B3Ug@^1~@`8@8]1: ??? @ 83Ug@^1~3Ug@^1~3Ug@^1B3Ug@^1B3Ug@^1~@3Ug@^1~@3Ug@^1B@3Ug@^1B@3Ug@^1~3Ug@^1B@d8]29@8]#:e%3Ug@^1~3Ug@^1~3Ug@^1B3Ug@^1B3Ug@^1~ Porenbeton @Q?R?@J4?ݓZ??أp= ?0A>@@@?(\(?jMSt@\K' P\+d8_) 6e8]$L8_`& MERKWAND ?????????????????d8]`3UgE@^1B3UgE@^1~8]`3UgE@^1~3Ug@^1~8]`3Ug@^1~3Ug@^1B8]`3Ug@^1B3UgE@^1B@8]63UgE@^1B3UgE@^1~@8]63UgE@^1~3Ug@^1~8]63Ug@^1~3Ug@^1B8]63Ug@^1B3UgE@^1B@8]63UgE@^1B3UgE@^1~3Ug@^1~3Ug@^1B3UgE@^1B@`8@8]16 ??? @ 83UgE@^1B3UgE@^1~3Ug@^1~3Ug@^1B3UgE@^1B@3UgE@^1~@3Ug@^1~@3Ug@^1B@3UgE@^1~3Ug@^1B@d8]25@8]#6c%3UgE@^1B3UgE@^1~3Ug@^1~3Ug@^1B3UgE@^1B Porenbeton @Q?Q?H}M?ǘp??Q?0A>@@@?IzG?-!lV?\K' @\+d8_) 4e8]$L8_J& MERKWAND ?????????????????d8]J3UgE@^'23UgE@^1B8]J3UgE@^1B3Ug@^1B8]J3Ug@^1B3Ug@^'28]J3Ug@^'23UgE@^'2@8]43UgE@^'23UgE@^1B8]43UgE@^1B3Ug@^1B@8]43Ug@^1B3Ug@^'28]43Ug@^'23UgE@^'2@8]43UgE@^'23UgE@^1B3Ug@^1B3Ug@^'23UgE@^'2@`8@8]14 ??? @ 83UgE@^'23UgE@^1B3Ug@^1B3Ug@^'23UgE@^'2@3UgE@^1B@3Ug@^1B@3Ug@^'2@3UgE@^1B3Ug@^'2@d8]23@8]#4a%3UgE@^'23UgE@^1B3Ug@^1B3Ug@^'23UgE@^'2 Porenbeton @Q?n?@4?(XQZ??x&1?0A>@@@?jt(?1=Qt@\K' @\+d8_) 1e8]$L8_K& MERKWAND ?????????????????d8]K3Ug@^1~3Ug@^'28]K3Ug@^'23Ug@^'2Y holz6a.tifY ų %`p[YII*XV()KK @sc{}R1scsss{}RcsZZZ1{}RssssqBZY1ZY)sqB{}R{}Rc{}RRsqBZ1{}RssqssZkm1sqBZRsqBsZkm9c{s{}RsqBsssZR{}RZZcscZZs{yBsqBZsqBZZ{}RsscZY)cZRR{}R1{}RsR{}Rc{}RZcY)csccc}Rcm9ނRZcs}Rm9sscqBqBqBqB}R1cqBނRqBZނR}RsqBsZqBqBZނRY)ssm9cZ}RqB}RsZsqB}Rsc}Rs}RsZsc}RZ}RZZcssނR}RZZ֦RZ}R1sZނRcc}Rk}RcsނRs}Rc}RނRނRZcc}R}RccsqBkY1qBqB}Rm9}R}RccecZyB}RZY)sZm9qBZނRY)ss1csނR}R}RssZsqBcZqBcZ}RcsZ1}RZ}RZZcsނRqBcZccc֦RcZ֦Rc֦RcsqBނRsss}RsccZZsc}R}Rs}RcY)kY1qBqB}RqB}RY)c}R֦R1qBsm9cZcqBc}RqBZsyBssZ1qBsZZZqBsZ}RZZ}RsZsqB}Rs}RZ֦R}Rck֦RqBcZyBccccZނRs֦RqBZs}RcsZc}RccccZssqB}Rsccm1kY1qBqB}RccY)cqBZc}Rs1cZނRY)c}RqBssނRcsZccqBsssZqBsm9}RނR֦RqBZZZY)}RZ}RZ֦R}RcZZqBcZ1}RcccZc}RZccZ}RcsZcccccssZs}Rcsc}RqBqBm9qBqBm9}RqBcqBs}R}RZqBcZm9qBcނR}RssZ}R{ުZZcqBsZZ}RZZqBcqBZ}RssނR}RcZZ1qBsccs1}RZZ}RZ}RcZ1c֢BqBZkcccZ}R}Rs}RނRcZcsccs}RqB1qB1}RqB}R}RqBsqBcc}Rs1cZcqBcZ}RZsZqBsscm9csc}RsނR}Rccm9qBcZyB}RcZZm9}RscssqBZZުZccqBcscc֦RqBssccZscs}RccZssccZ}R}R}RqB}RqBqB}Rc}RcqBcc}RZ1cZZqBccccss}R֦RZZc}RsqBcsނR}RZ}R1qB֦RsZccZZqB}RscsZqBcZZ}RcqBqBccc֦R}RZZ}R}RZcccscZނRZss1}RުZqB}RcqBqB1qB}Rc}RcqBcZ}RsނRcscqBccqBcZZ}RsZZcqBqBcss}Rc֦RނR1}RZcc}RZ֦RZqBcZcsZqBsZZ}Rcm9cZcc֦R}R֦R}RZ}RcZcccZcccsc}Rs}RscY)}RqBqB}RcqBcqB}RcqBs}R}RZނRqBcZqBsss}RsZ֦RqBqBcZ}RZc֦RqBqBs֦RqB}RcZZqBcscs֦R}Rs֦RނRqBcZc}RZ֦Rcs1}R֦Rcsc֦Rccs}Rm9ccsccc}Rs}RkY1}RqB}R}RcqBs}RccqBcyB}RsZ1sqsZ}Rs֦Rcc}Rss֦RqB}RcZ}RނRcyBqBcZ֦RqBccZcqBcނRssZqBsccނRsނRcZccZ1cZc}R֦Rcccm9cccs}RcsccqB}RqB1qB}Rm9c1cZqBc֦RqBZZqBsqssccZcZ}RccssZqB}RcccyBcm9}RZZނR}RcsZqBqB}RނRcsccskcނR֦RZ1ccqB}RsqBsނRsުZ}RނRcc}R}Rcccs}RcZ}Rs}RqBqB}Rc}RqB1sc}RsqBcނRqBcZ}RqBsZqBZcZcc}RsssZscqBsqBs}R}RZZm9qBcsZqBY)ނR}RcccssqB}RZs1}RZqBcZqBscZcm9cccc}RcނRsccscs}RqB}R}RcqBqB1cm9qBZqBsނRqBssc}Rs}RsZcZ}RqB}RcsZZZ}Rs}RZ}RZZccccsZqB}RZ}RscsZ֦RqBcZZqBZc}Rc֦R}RscZcm9cc}RނRނRccsccc}Rs}RqB}R}Rc}R}R1cc}Rs}RsZqBcZcqBs}Rsc}Rs֦R}R}R}RssZ}RނRZcs}RZZcqB}RcZm9}RZcss}RcZZqBsZZ}RZsZZ֦R}RscsZs1cqBZZZZccccqB}R}RqBcm9c}RqBccqB}RZqBcZqBccc}RcނRcccZ1cc}RsccZ}RcscsނRc1}RssZqB}RZcsZ}RsZZm9Z֦Rc}RZ֦Rc֦RcZc}Rs1c}RccccނR}R}RcqB}Rsy1Q)}RcccccccqBs}RsZqB}RނRcqBcsZcccsZsZcccsZ}RsZqBZm9}Rc}RZs֦RqB}RccsZcsscqBc֦RނRcZsc1sZcsނRs}Rc}Rc}RyBsZނR}Rs}Rc1kY1}R}Rm9}RcccyBqBm9cZqBcZZqBcss}RZckZsZނR1ZZ1cs}RcZqBcqBcssނRqB}RZccZcުZZނR1Z֦Rc}RނRZs֦Rc֦R}RkqBZ}RccyB}R֦RcZcqBc}Rcsm1qB}R1c}Rcm9cނRqBsccZm9}R֦RcqBqBsZ֦RscskZZZZs}RcZ}RZ֦RqByBqB}RZZ֦RqB}RcqBcZ}RsZc}Rsc}R}RcccyBsZc}RcsccqB֦Rcccc}Rcsy1}R}R}Rc}RqB1}R֦RY)Z}R}RZqB}RZZ1qBsZZqBscssksssZނR}RZ}RqBs}RcނR}RcssނRqBcccs}RZZqB}RZނRqB}Rc1cs}RcccZqBZccccqBcZsccccssm1}R}RqB}R}R}Rc}RZqBccqBZy1qBZsZY)sscqBZ}RqBscs{Z}RcZqBcZqBcqBqBsZs֦RqBcs}RZcs}RcުZZqB}Rc1cZ1Z1cނR}RcsZccqBsZcc}Rcscsy1qB}RqBqB}R}R֢B}R֦RqBcZqBcc}RZssqBccqBsZyBqBqBނRcsZ}RZZqBZZ}RZqB}Rcss֦RqBccqBsZcsZqB}RsނR1qBc}Rss}RZqBs֦Rm9m9cs֦R}R}RcZ}Rcc}RsZsm1qB}RqB}RcqBc}RZqBcނRqBc֦RqBssZqBc֦R}R֦R}RZ֦RcqBcssccsqB}RsނRcނRm1cZZZcqBc}R}RsZ}RsZm9ss֦R1qBc}RZ}RZ}RscqBm9ccZcqBZ}Rm9ccZsscqBqBsqB}Rc}Rc}RZqBcZqBscqBcsZqBcZ}Rs1csުZqBY)}RsZZ1Y)scZcY)csZsm9Y)֦Rcccm9cZ֦R}RckނRY)qBccZނRcZ}Rcm9qB1ZsނR}Rccsm9ccsc}R1qBcm9}RccZ}RsqBcZccZm9cZZqBccsZqBcsZm9qB}RscY)qBZ֦RckqBqBssZZ1qBcqBcނRccsނR}RsZcqB}RނRcZZ}RZcs1qBm9c}Rs}Rc}Rsccc}Rcs}R}RqBqBm9}R}RqBުZqBs1}RsccZqBcsZqB}Rs֦Rcs1}RZcނRccZ}RqBcscssqBqBsZcZm9qB}R}RccqB}RZނR1Z֦RcqB}RccZZc֦R}R֦Rm9}R}Rc}RނRcs}RZscscs}R1}RqB֦R}RcqBZqBc1}RsZ}R֦RqB}RZZ}R}RssqBsނRkY1}RZZZccm9qB֦RZcZcqB}RsZcs1qB}Rcec֦RqBcsނRcZZcqB֦Rm9}R֦RZcscZcccccccc}RsZsss}Rs}RqBqBqB֦Rc}Rm9sm9cm9cs}R}R֦Rm9qBs֢B}RZcm9ccqBqBckZcqB}RZނR}RsZZqB}RZނR}RZ1qB1qBsނRqB}RkނRcZc֦R}Rsm9cZsc֦R}RZނRcccs}R}RcccccssscqB1}RqBZc}Rcs}Rs1scyB}Rs1}RZsނR}RscZ}Rsc1sscqBY)cZqBqBsZނRqBccm9}RZqB}R1qBsc1cc}R֦RcނR}R֦R1cZZ}RZqBުZ1}Rcccm9qB}R}RcsZsssc}RqBcecm9֦R}RqBm9cqBscqBZZ}RZcqBss֦RqBs1c}RcZ֦Rcc}R1Y)csqB}RcyBqBZZ1֦RZqBc1qBc֦RqBZZcނRZZcckqBsނRZcZcsyBcZZccނR1}Rcccccss}RqBcecނRZcqB֦Rc}Rc֦RqBsZ}RZ֦RqBssZqBs֦Rcc}RkZqBc֦R1qBZcqB}Rcsc}RZ֦R}RZZqBcqB}Rc֦Rm9Z֦R}RccZm9cZ1c֦RccZcscccނRccނRcc֦Rs}RcsssqB1}RqBc}RΚ9Z}Rm9cZ}Rs}RsZ1csުZ1sc}RZcsk1skyBcm9qBm9qBskm9}RZ11Z1}RZqB}RcނRcsZccZZ1cނR1ccsZZccsqB}RZcccccs}R}RcsscqB}RccqBcc}R֦R}R֦RqBcZccZc}RZsqBcccZcsZk֦RZqBY)qBqBsk}RsZqBZsqB}RsqB}RZ1cZ֦R}Rc֦RyB1}Rc}RcZcZ֦R}Rc}R֦RcyBZc}RނRcc}Rc}Rccs}R1}R֢BsqBqBs}RZcZqBsZ}R1}RZc֢BsqssZckZ}RZssZqBqBqB}RZqBc֦RqBsyBqBcZm9ZsZZsZqBcZZ1qB֦RcsZ1cZs}RZcZނRsccsccc}RssqBqB}Rcs}RcsqBZqB֦R1sc}R֦R}RZcZ}RsZ1skm9ZsccZc}RY)}RsZcZc}Rsc}RcZ}RcscsZZ}R֦RZ֦RqBqBނRqBssccyBc1֦RccZcccc}RcssqB}Rc1Y)qBm9s}R}RscecZqBZm9cZ1qBscqBZ}RZm9}RZ1c{qBcsqB}Rs}R}RqBcc}RZZm9}RZނR}RcZ1sscssZ}RcsZqBqBނRccqB֦Rcsk}RZccZccނRccc}Rs}RqBsqBqB}RcsqBm9sqBZ}R֦R1cނRqBs֦R}RZ}RZ֦RqBs֦RccqB}RނR}Rs1qB}Rcs}RsZ}RcZcccZm9ZZcZsZ}RcsZqBqBc}RskqBZc֦Rscc}RcZނRccm9}Rc}Rc}R}RsqBqBqB}RsqB}RscZqBZ1c1qBs֦RqBZ1c֦RqBcZނRsscccZsqB}RqBނRcccZ}RZZ}RsZZ}RZsckނR}RccZqBqB1}Rs}R֦R}RsqBZssުZZZsccc}R}R}R}RsqBqBqBcc1qB}R}RcqBcqBcsZqBނR}RZccZ֦RcZ֦R}RcccsZ}RY)cނRZ}R}RZyB}RZZqB}RsZm9}RZqBc֦R}RZcc}RqBނRccscZ}Rsc}RccccZsނRZ}R}Rs}R}Rsm9qB}RނRcqBm9}RcުZ1s1cZZm1s֦Rm9sccsނR}RZs}R}Rm9sscm9qBZނR֦R}RZZm9}RZ֦RqBZZZ}RZsqBss֦R}RZ֦R֦RqB}R1ssނR}RccZc}RccqBނR֦R֦RZcZcqB}R}R}Rcm9qBqB}RsqB1cc1sm9}RZqBcZqBqBc}RZcm9֦RcނRqBqBscqBccsZZ}Rss}RcZcqBss֦RqBZZ}Rscccc1֦R֦R}R1sZނRcccZcނRs1c}RccccނR}R}RcqB}Rm9y1kY1}RcccccccqBm9}RsZqB}RނRcqB}RsZccsZqBqBc1csZ}RsZcZm9}Rc}Rcc֦RqB}Rcccccccc1c֦RނRcZsc1sZcsނRs}Rc}Rc}RyBsZނR}Rs}Rcm91kY1}R}Rm9}RcccyBqBsm9cZqBcZZqBcss}RZckZsZނR1ZZ1cs}RcZqBcqB}RcsނRqB}RZccZcccc1Z֦Rc}RނRZs֦Rc֦R}RkqBZ}RccyB}R֦RcZcqBc}Rcsm1qB}R1c}Rcm9cނRqBsccZm9}R֦RcqBqBsZ֦RscskZZZZs}RcZ}RZ֦RqByBqB}RZZ֦RqB}RcqBcZ}Rscc}Rsc}R}RcccyBsZc}RcsccqB֦Rcccc}Rcsy1}R}R}Rc}RqB1}R֦RY)Z}R}RZqB}RZZ1qBsZZqBsccsssssZނR}RZ}RqBs}RcނR}RcssނRqBcccs}RZZqB}RZނRqB}Rc1cs}RcccZqBZccccqBcZsccccssm1}R}RqB}R}R}Rc}RZqBccqBZy1qBZsZY)sscqBZ}RqBscs{Z}RcZqBcZqBcqBqBsZs֦RqBcs}RZcs}RsުZZqB}Rc1cZ1Z1cނR}RcsZccqBsZcc}Rcscsy1qB}RqBqB}R}R֢B}R֦RqBcZqBcc}RZssqBccqBsZyBqBqBނRcsZ}RZZqBZZ}RZqB}Rcss֦RqBccqBsZcsZqB}RsނR1qBc}Rss}RZqBs֦Rm9m9cs֦R}R}RcZ}Rcc}RsZsm1qB}RqB}RcqBc}RZqBcނRqBc֦RqBssZqBc֦R}R֦R}RZ֦RcqBccsccsqB}RsނRcނRm1cZZZcqBc}R}RsZ}RsZm9ss֦R1qBc}RZ}RZ}RscqBm9ccZcqBZ}Rm9ccZsscqBqBsqB}Rc}Rc}RZqBcZqBscqBcsZqBcZ}Rs1csުZqBY)}RcZZ1Y)scZcY)csZsm9Y)֦Rcccm9cZ֦R}RckނRY)qBccZނRcZ}Rcm9qB1ZsނR}Rccsm9ccsc}R1qBcm9}RccZ}RsqBcZccZm9cZZqBccsZqBcsZm9qB}RscY)qBZ֦RckqBqBssZZ1qBcqBcނRccsނR}RsZcqB}RނRcZZ}RZcs1qBm9c}Rs}Rc}Rsccc}Rcs}R}RqBqBm9}R}RqBުZqBs1}RsccZqBcsZqB}Rs֦Rcs1}RZcނRccZ}RqBcscssqBqBsZcZm9qBc}RZcqB}RZނR1Z֦RcqB}RccZZc֦R}R֦Rm9}R}Rc}RނRcs}RZscscs}R1}RqB֦R}RcqBZqBc1}RsZ}R֦RqB}RZZ}R}RssqBsނRkY1sZZZccm9qB֦RZcZcqB}RsZcs1qB}Rcec֦RqBcsނRcZZcqB֦Rm9}R֦RZcscZcccccccc}RsZsss}Rs}RqBqBqB֦Rc}Rm9֦Rm9sZcZsqBqBZm9}Rs֢B}RZcm9ccqBqBskZcqB}RZނR}RsZZqB}RZނR}RZ1qB1qBsނRqB}RkނRcZc֦R}Rsm9cZsc֦R}RZނRcccs}R}RcccccssscqB1}RqBZc}Rc֦RqBc֦R}RZZqBqBZm9qBZނR}RscZ}Rsc1sscqBY)cZqBqBsZނRqBccm9}RZqB}R1qBsc1cc}R֦RcނR}R֦R1cZZ}RZqBުZ1}Rcccm9qB}R}RcsZsssc}RqBcecm9֦R}RqBm9֦R1cZcsZqB}RZ1Y)Z֦RqBs1c}RcZ֦Rcc}R1Y)csqB}RcyBqBZZ1֦RZqBc1qBc֦RqBZZcނRZZcckqBsނRZcZcsyBcZZccނR1}Rcccccss}RqBcecނRZcqB֦RZ1}RssqssZm1qBZނRqBsZqBs֦Rcc}RkZqBc֦R1qBZcqB}Rcsc}RZ֦R}RZZqBcqB}Rc֦Rm9Z֦R}RccZm9cZ1c֦RccZcscccނRccނRcc֦Rs}RcsssqB1}RqBc}RΚ9ZZނR}RsqBsZqBqBZނRY)sުZ1sc}RZcsk1skyBcm9qBm9qBskm9}RZ11Z1}RZqB}RcނRcsZccZZ1cނR1ccsZZccsqB}RZcccccs}R}RcsscqB}RccqBccZyB}RZY)sZm9qBZނRY)ssqBcccZcsZk֦RZqBY)qBqBsk}RsZqBZsqB}RsqB}RZ1cZ֦R}Rc֦RyB1}Rc}RcZcZ֦R}Rc}R֦RcyBZc}RނRcc}Rc}Rccs}R1}R֢BsqBqBs֦R1qBsm9cZcqBc}RqBZc֢BsqssZckZ}RZssZqBqBqB}RZqBc֦RqBsyBqBcZm9ZsZZsZqBcZZ1qB֦RcsZ1cZs}RZcZނRsccsccc}RssqBqB}Rcs}RcsZc}Rs1cZނRY)c}RqBscZ}RsZ1skm9Z}RccZc}RY)}RsZcZc}Rsc}RcZ}RcscsZZ}R֦RZ֦RqBqBނRqBssccyBc1֦RccZcccc}RcssqB}Rc1Y)qBm9s}R}Rss}R}RZqBcZm9qBcނR}Rs}RZm9}RZ1c{֦RqB}RqB}Rs}R}RqBcc}RZZm9}RZނR}RcZ1sscssZ}RcsZqBqBނRccqB֦Rcsk}RZccZccނRccc}Rs}RqBsqBqB}RcsqBm9scc}Rs1cZcqBcZ}RZ}RZ֦RqBZm9c{s}RqBsssZ}RqB}RZZcsccZcccZm9ZZcZsZ}RcsZqBqBc}RskqBZc֦Rscc}RcZނRccm9}Rc}Rc}R}RsqBqBqB}RsqB}Rscc}RZ1cZZqBcނRcs1c֦RqBsm9cZ}RqB}RsZsqB}Rsc}Rs}RZZ}RsZZ}RZsckނR}RccZqBqB1}Rs}R֦R}RsqBZssުZZZsccc}R}R}R}RsqBqBqBcc1qB}RcZ}RsނRcscqBccqBcccZ֦Rs1csނR}R}RssZsqBcZqBcZ}RZZqB}RsZm9}RZqB֦R}RZcc}RqBނRccscZ}Rsc}RccccZsނRZ}R}Rs}R}Rsm9qB}RނRcqBm9}R}RcqBs}R}RZނRqBcZqBsccsނRsyBssZ1qBsZZZqBsZ}RZZ}RZ֦RqB}RZZ}RZsqBsk֦R}RZ֦R֦RqB}R1}RsނR}Rc}RZc}R}RcqBނR֦R֦RZcZcqB}R}Rcm9qBqB}RsqB1Y)ccqBcyB}RsZ1sqsZ}RsZ}RZުZsނRcsZccqBsssZqBsm9cނR֦RqBZ֦RqBcs֦RqBZZ}RsscY)cZ֦RqB}R1sZނRccck}RcccުZުZZZsZc}RsqBcc}R}R}Rscm9֦R}RcZqBc֦RqBZZqBsqssccZ}RsZsZ}R{ުZZcqBsZZ}RZZqBZqBZ}RZcqBcZc}RZZcssނR}RZZ֦RqB}R֦RcZ֦Rc֦RqBsqB1}RcsZckcZ1}RsqBqBc}RqB}RsscZqB}RsqBcނRqBcZ}RqBsZqBZqBsZsZqBsscm9csc}RsނR}Rcm9qBZ1qBsZ1}RZZcsނRqBcZcqB}RccZނRs֦RcZs}Rcc}RccZZc֦R1}Rc}RqBs}R}Rccc1ނRqBqBZqBsނRqBssc}Rs}RZm9ckss}R֦RZZc}RsqBcsނR}RZ}R1qBZqBccs1}RZ֦R}Rsk֦RqBcZyBY)cccZc}RZqBcZ}RނRc}RZcsscc1}RcccsqBqB}RscqBm9}R}Rs}RsZqBcZcqBs}Rc1ZkZZ}RsZZcqBqBcss}Rc֦RނRY)}R֦RqB}RZZ֦Rcccm9cZ֦R}Rck1qB1}RcZ1c֢BqBZkcނRcccZcZ1}RqB}Rscs1qB}Rcc}RނR}R}RZqBcZqBccc}RcނRsccZss}RssZ֦RqBqBcZ}RZc֦RY)qBc}RZsZcqBcނRccsނR}RsZyB}R֦RqBcscc֦R}Rssc֦RcނR}R}RccqBc}RssުZssqBqBqBcc}R}RcqBs}RsZqB}RނRcqBcsZs֦RqBs֦Rcc}RcsZ֦RqB}RsZ}RނRcyBqBccqBcZZc}RZcqB}RZނR1Z֦R1qBcqBqBccc֦Rcs1}RyB}RނRm9cccΚ9Zy1csZsZqBqBqBcccނR1qBm9cZqBcZZqBcssZ֦RqBZZcZ}RccccZqBނRsނRcyBcm9}RZm9m9ZZZ}Rcec֦RqBcsނRcZZނRqB}RccZZcZ}R֦Rm9ssZcނR}RqBcssނRcssZc1qB}RcqBccsqBsccZm9}R֦RcqBqBsZccccZcZcs}RcecssZs{qBsqBs}R}RZs1}Rss1qBsނRqB}RkނRcZcqB֦Rm9}R֦RZc֦RcZc}RZsc}RccsscssZ}RcqBqB}Rm9s}RcY)Z}R}RZqB}RZZ1qBsZcscނRsZcZ}RqB}RcsZZZ}Rs}RZ}RZZsm9css1qBsc1cc}R֦RcsqBsm9cZscs}RZނRZsުZZc}Rc}Rc}RcssccZm9qB}R1c}RcqBccqBZy1qBZsZY)ssނRcZZsZ}Rs֦R}R}R}RssZ}RނRZcs}RZZZqBcsZ1qBc֦RqBZZcނRZZs}R֦R1cZZ}R֦RqBުZ1ZsުZsc}Rc}Rc}RccZcނRqBc}RqBcqBcc}RqBcZqBcc}RZssqBc}Rcsss{cZ1cc}RsccZ}RcscsނRZ}RcsZqB}Rc֦Rm9Z֦R}RccZZqBkqBsނRZcZcsyBZcZscqBZ}Rc}Rccsccc}R1kY1}RqBcc}RqBcނRqBc֦RqBssZqBc֦R}RcZsccsZsZcccsZ}RsZqBZm9Z}RcsZqB}RcނRcsZccZZscZ1c֦RccZcsccc֦Rc}R}R}RcZcccc֦Rc}RqBqBqBqBcccqBcZqBscqBcsZqBcZcqBcs}RZckZsZނR1ZZ1cs}RcZqBc}RZs}RqB}RZ1cZ֦R}Rc֦RyBs1ނR1ccsZZccc}RނRscm9ZccZsccc}Rcc1kY1}RqB}R}R}RqBcZccZm9cZZqBccqBsZ֦RsccskZZZZs}RcZ}RZ֦RqBqBccZ}Rm9ZsZZsZqBcZZZ}Rc}RcZcZZ}Rc}Rc֦RނRs}RނRZssZsssc1c}R1qBqBqBcsc1}RsccZqBcsZqB}RsqB}Rss}RsqBcssZ}RssZZqBZcZ}RqBccZqB}RcscsZZ}R֦RZ֦RZ}R֦RcsZ1c֦Rs}RcccsccZssZsssc}Rs}R1qB}RqBc}R}R1}RsZ}R֦RqB}RZZ}R}RsqBcsscs{km9cZsqBcsZZqBscZ}RcZ}RZqB1sscssZ}RcsZZqBނRqBssccZc1cs1Z}Rcccssss}Rcsc1qBqBqBcc}RqB}R}R֦R}R֦Rm9qBsc}R}RZqBqBssqBsqBcsscsZZqB}RZ}RZqBcZ}RނR}Rm9ZZcZsZ}RcsZ֦RcނRccqB֦RyBsk}Rcscscc}RZsscc}Rc}Rcy1qBy1qB}Rc}RqBqBqB֦Rm9sZcZsqBqBZ}R}RsZm9s{ZqB}RZssZssނRqBZ}RssqB}RZނRm9}R}RZsckނR}RccZZ}Rc}RskqBZc֦Rsc}RscZ}RcZނRsނRcZc}RccsqB}RqBqB}RccqB1cec֦RqBc֦R}RZZqBqBZm9qBZނRqBskZm9cZssZsZm9}RZcZZqBZZZqBcm9}RZqBc֦R}RZccZqB1}Rs}R֦Rc֦Rsc}RscZ}RcZނRsނRcZc}RccsqB}RqBqB}RccqB1cec֦RqBc֦R}RZZqBqBZm9qBZނRqBskZm9cZssZsZm9}RZcZZqBZZZqBcm9}RZqBc֦R}RZccZqB1}Rs}R֦Rc}R֦RHR@8]+HR#*f#|8]#*f#|sUQ#|M@8]sUQ#|MH8]H^s=@8]^s=i!5@t8]i!5@to?bDrT'+@8]o?bDrT'+ӒN޳@8]R[K>fo;Ƈ8]fo;Ƈl/&b"ֶ@8]l/&b"ֶIRgYh38]IRgYh3阽4h3r@8]阽4h3r|Ϸ"Ѹg@18]|Ϸ"Ѹg@1MtѸg@K@8]MtѸg@K'!t{PWe8]'!t{PWeg+Xe;կ}@8]g+Xe;կ}#j+ T%@8]#j+ T%@Glof T%@8]Glof T%@d[@@8]d[@d[@ZF4TՁl/&b"ֶ#j+ T%@Glof T%@d[@i!5@tWof51+ImYY+HRi!5@t]s&o?bDrT'+ӒN޳fo;ƇTNg=y3]s&i!5@td[@D8d8_@8]1 ??? 8\s&h@Vof5h@i!5@th@o?bDrT'+h@\s&Vof5i!5@to?bDrT'+Vof5@to?bDs&h@d8_@8]1 ??? 8go;Ƈh@m/&b"ֶh@XF4TՁh@RNg= y3h@go;Ƈm/&b"ֶXF4TՁRNg= y3RNg=Ƈm/TՁh@@8]O 6??? 6 8d[@1+ImYY+HRӒN޳#j+ T%@Glof T%@d[@@1+ImYY@+HR@ӒN޳@#j+ T%@@Glof T%@@1+ImYY#j+[@@d8]<@8] #?%d[@1+ImYY+HRӒN޳#j+ T%@Glof T%@d[@ Porenbeton @Q?I(I0@i\D@0'd1@t.?5@@0An@@@?UMRR@ٍ e@\K' P\+@8] &˸Ѹg@KMtѸg@K8] MtѸg@K|Ϸ"Ѹg@1@8] |Ϸ"Ѹg@1&>Ѹg@18] &>Ѹg@1&˸Ѹg@1@8] &˸Ѹg@1&˸Ѹg@K@8] &˸Ѹg@K&˸Ѹg@KMtѸg@K|Ϸ"Ѹg@1&˸Ѹg@1&˸Ѹg@KD8@8]1 ??? 8&˸Ѹg@KMtѸg@K|Ϸ"Ѹg@1&˸Ѹg@1&˸Ѹg@K@MtѸg@K@|Ϸ"Ѹg@1@&˸Ѹg@1@|Ϸ"Ѹg@1&˸Ѹg@K@ d8]2 @8]#;% &˸Ѹg@KMtѸg@K|Ϸ"Ѹg@1&˸Ѹg@1&˸Ѹg@K Porenbeton @q= ףp?"im?]jkZ?R׸%M??p捐Q?0A\@@@?Y'S @ruA@\K' @\+@8]&>h3r4h3r8]4h3rWRgYh3@8]WRgYh3&>h38]&>h3&>h3r@8]&>h3r&>h3r4h3rWRgYh3&>h3&>h3rD8@8]1 ??? 8&>h3r4h3rWRgYh3&>h3&>h3r@4h3r@WRgYh3@&>h3@WRgYh3&>h3r@ d8]2@8]#9%&>h3r4h3rWRgYh3&>h3&>h3r Porenbeton @q= ףp?6&,?nue?ܵ??Y @0A\@@@? T @ +@\K' @\+@8]3Ug @ Tٗ@(8/j Tٗ@8](8/j Tٗ@Glof T%@8]Glof T%@#j+ T%@@8]#j+ T%@?g5 T%@8]?g5 T%@p΄ T%@@8]p΄ T%@3Ug @ T%@@8]3Ug @ T%@3Ug @ Tٗ@@8]3Ug @ Tٗ@3Ug @ Tٗ@(8/j Tٗ@Glof T%@3Ug @ T%@3Ug @ Tٗ@D8@8]1 ??? 83Ug @ Tٗ@(8/j Tٗ@Glof T%@3Ug @ T%@3Ug @ Tٗ@@(8/j Tٗ@@Glof T%@@3Ug @ T%@@Glof T%@3Ug @ Tٗ@@d8]2@8]#7%3Ug @ Tٗ@(8/j Tٗ@Glof T%@3Ug @ T%@3Ug @ Tٗ@ Porenbeton @\(\?[hCdQ"@(vT @a.@?Tt3@0Av@@@?eː[E@1˜W@\K' P\+8]p΄`;կ}?g5`;կ}@8]?g5`;կ}?g`;կ}8]?g`;կ}?gb;կ}@8]?gb;կ}g+Xe;կ}8]g+Xe;կ}!t{PWe@8]!t{PWe?gWe8]?gWe?gWe@8]?gWe?g5We8]?g5Wep΄We@8]p΄Wep΄`;կ}@8] ?gb;կ}?gb;կ}g+Xe;կ}!t{PWe?gWe?gb;կ}p΄`;կ}?g`;կ}?gWep΄Wep΄`;կ}?gb;կ}D8d8_z@8]1 ??? 8?g`;կ}h@?gb;կ}h@?gWeh@?gWeh@?g`;կ}?gb;կ}?2???2???2???2??;;;?2????2??5L kruse11b.surf2???!t{PWep΄`;կ}@d8]2@8]#5%p΄`;կ}g+Xe;կ}!t{PWep΄Wep΄`;կ} Porenbeton @u= ףp?g5@%-U?_J`?`R||ƿ?+xν@0A\@@@?{[#@FZ@8]#@1%$*f#|n#|n#|MtUQ#|M$*f#| Porenbeton @q= ףp??4%.?s ?`R||ƿ?- s@0A\@@@?ԅG @Y"5@\K' @\+@8](8/j Tٗ@77y1T8@8]77y1T8@Vc~MÞ@@8]Vc~MÞ@&"Qz<.>s@@8]&"Qz<.>s@ɗ&MH@@8]ɗ&MH@̂ tHl@8]̂ tHl@LgԷ[+@@8]LgԷ[+@d[@8]d[@Glof T%@8]Glof T%@(8/j Tٗ@@8] (8/j Tٗ@(8/j Tٗ@77y1T8@LgԷ[+@Glof T%@(8/j Tٗ@̂ tHl@Vc~MÞ@&"Qz<.>s@ɗ&MH@̂ tHl@(8/j Tٗ@D8d8_@8]1 ??? 8̂ tHl@h@LgԷ[+@h@77y1T8@h@Vc~MÞ@h@̂ tHl@LgԷ[+@77y1T8@Vc~MÞ@̂ [+@77y1TMÞ@h@@8]1 ??? 8(8/j Tٗ@&"Qz<.>s@ɗ&MH@Glof T%@(8/j Tٗ@@&"Qz<.>s@@ɗ&MH@@Glof T%@@ɗ T%@(8/j<.>s@@d8]2@8]#.%(8/j Tٗ@&"Qz<.>s@ɗ&MH@Glof T%@(8/j Tٗ@ Porenbeton @\(\?{*J?x ?ɬ'@RR)?JK @0Av@@@?S/S@??g5{Cp;8\ ?g5{C?g5Wep;8\ ?g5We!t{PWep;8\ !t{PWeMtѸg@Kp;8\ MtѸg@K&˸Ѹg@Kp;8\ &˸Ѹg@K&˸h3p;8\ &˸h3WRgYh3p;8\ WRgYh3R[K>p;8\I 0??? 0 8R[K>?g5{C?g5We!t{PWeMtѸg@K&˸Ѹg@K&˸h3WRgYh3R[K>@?g5{C@?g5We@!t{PWe@MtѸg@K@&˸Ѹg@K@&˸h3@WRgYh3@R[K>?g5We@pPd8]?p;8\ # #R[K>?g5{C?g5We!t{PWeMtѸg@K&˸Ѹg@K&˸h3WRgYh3R[K> Raum 1.01 ? ףp=@b0vR8@ۯH@?KED8@`}b0vR8@wX@ =@\+=pb8] #?p;8\&&>Ѹg@1|Ϸ"Ѹg@1p;8\&|Ϸ"Ѹg@14h3rp;8\&4h3r&>h3rp;8\&&>h3r&>Ѹg@1p;8\1& ??? 8&>Ѹg@1|Ϸ"Ѹg@14h3r&>h3r&>Ѹg@1@|Ϸ"Ѹg@1@4h3r@&>h3r@4h3r&>Ѹg@1@p d8]7p;8\#&#&>Ѹg@1|Ϸ"Ѹg@14h3r&>h3r&>Ѹg@1 Raum 1.01 > ףp=@Gz@<񕝻?(6*?Oz@?eS=@`}(6*?H 6j0@ =@\+=pb8] #7p;8\,?g5 T%@#j+ T%@p;8\,#j+ T%@g+Xe;կ}p;8\,g+Xe;կ}?g5`;կ}p;8\,?g5`;կ}?g5 T%@p;8\1, ??? 8?g5 T%@#j+ T%@g+Xe;կ}?g5`;կ}?g5 T%@@#j+ T%@@g+Xe;կ}@?g5`;կ}@g+Xe;կ}?g5 T%@@pd8]7p;8\#, #?g5 T%@#j+ T%@g+Xe;կ}?g5`;կ}?g5 T%@ Raum 1.01 = ףp=@,\(?~qj?Zo&;@JY[@?|œӻ@`}Zo&;@S3@ =@\+=pb8] #7xd8]x@8]%Yh@M:Yh@ l@Yh@ l@Yh@M:Yh@M: bruestung3 Zx@8]Yh@M:Yh@ l@x@8]Yh@ l@Yh@M:x`d8].x@8]% U;x@?,?3'@mO$3'@mO$ @U $ @U $ɐy@o$ɐy@o$ݲg @$ݲg @$j{*@+6M% %@f{>A@s z>A@s z> U;x@?,? U;x@?,? bruestung3 Zx@8] U;x@?,?3'@mO$x@8]3'@mO$ݲg @$x@8]ݲg @$j{*@+6M{0eP4fPP>P>RPRP LnP>$~GmP4f@-Q>{0e@P>$~Gm@P Ln@PRh@Ph@P>h@P>Rh@P LnP>{0e@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@58@07.6841d8]@8]: 0:??? 0nInn`nInInn#|nI~n@nI@nI~@n#|@nh@nh@nIh@nIh@n#|`nI@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@08@57418.6d8]@8]? 0:??? 0@!q@r @>K3@\@f@]>@_@* ,˫@>K3@\@@!q@r @@_@* ,˫@@f@]>@@\L]"@NsHݮ@X@\L]"@NsHݮ@t@,T@m`@t@,T@m`@X@ag@no+j@X@ag@no+j@t@T2@s@@t@T2@s@@X@f@* ,˫@>K3@\@@   @@@ @@ @@@@@?@@@@@@ @"@$@$ &@(@*@,@.@&0@0"1@2@3@4@5@*6@27@48@.517,6(83d8]@8]U 0:??? 0@9j@1$\j@s1efF@-y@@܋6@dS@q @g"Z@I@ʐ<@N"@VV@T@@6BL@s1efF@-y@@9j@1$\j@@@6BL@@VV@T@@ʐ<@N"@@@܋6@@dS@q @@g"Z@I@@@1$\j@s1efF@T@@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@08@57418.6d8]@8]~I $,???$@_@* ,˫@f@B>@RmJ@s3@YB@8"!f@.`@`S`+@f@B>@@_@* ,˫@@Ö@@@RmJ@s3@@Ö@@h@WI@:M f@h@.`@`S`+@h@Ö@@_@B>@@  @@@@@@@@?@@@@@@ @"@$@&@&"(@( *@,@.@0@1@*$,12@20.d8]@8]6 9F??? :@} 6@ Tٗ@9i@*H%Ǘ@=h}v@Τ@,7@ 18)0)@=΢@ Tٗ@.`@`S`+@E9@迏@e|@R%@9i@*H%Ǘ@@} 6@ Tٗ@@=΢@ Tٗ@@Ö@@@e|@R%@@E9@翏@h@>h}v@Τ@h@Ö@@h@.`@`S`+@h@Ö@@A@40)@h@=΢@*H%Ǘ@e|@R%@@   @@@@ @@@@@@@@?@@7@@@ @"@$@&@(@*@,@".@0@1@2@.*3@ 3(45@6@7@@8@4@&9@9$,:@1;@5<@:=@2;06<8=d8]@8]1 <H??? <@^xO@ N@(EL@}wx@Tk0d5@ܭo5U@ٌ^x@c@d;8@@5@GYd@”Ah@⏨@9j@1$\j@sZx}@MP%@Wj2@H@(EL@}wx@@^xO@ N@@Wj2@H@@sZx}@MP%@@9j@1$\j@@”Ah@⏨@@5@GYd@@Vk0d5@ޭo5U@@ٌ^x@c@@d;8@@@Wj2@}wx@(EL@MP%@@   @@@@ @@@@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@0@1@&2@3@4@5@206@6.7@ 7,8@"8*9@:@;@<@$9(1=@4>@;=:5>3<d8]@8] 0<??? 0@3'@mO$ݲg @$j{*@+6M< U;x@?,?ݲg @$@3'@mO$@ U;x@?,?@j{*@+6M<@3'@mO$@@ݲg @$@@ݲg @$@3'@mO$@j{*@+6M<@@j{*@+6M<@ U;x@?,?@@ U;x@?,?@j{*@?,?3'@$@   @@@@@@@@@@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@&.@0@1@, 2@03@4@5@26@47@"8@6*58(13.$7d8]@8] 0<??? 0@Yh@M:Yh@M:Yh@ l@Yh@ l@Yh@M:@Yh@M:@Yh@ l@@Yh@ l@@Yh@M:@@Yh@M:@@Yh@M:@Yh@M:@Yh@ l@@@Yh@ l@@Yh@ l@@@Yh@ l@@Yh@M:Yh@ l@@   @@@@@@@@@@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@&.@0@1@, 2@03@4@5@26@47@"8@6*(158$73.d8]@8]M H$X???$H?g5We?g5\p΄\p΄Wep΄\ڼ?g5\ڼ?g5{Cp΄z9?g5We@p΄We@p΄z9@?g5{C@p΄`;կ}p΄ T%@?g5 T%@ `;կ}p΄`;կ}@?g5`;կ}@?g5 T%@@p΄ T%@@?g5\ڼh@?g5\h@p΄\h@p΄\ڼh@?g5{Cp΄ T%@@   @@@@@ @@ @@@@@@@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@0@1@2@3@4@5@(6@7@8@9@6&:@:$;@<@=@>@ ;"5?@4@@*@3@@,@2A@.A1?0A@=B@8A7>B<9d8]@8]' 0:??? 0&>h3&˸h3&˸h3&>h3&>Ѹg@&˸Ѹg@&˸Ѹg@1&>Ѹg@1&˸h3@&>h3@&>Ѹg@1@&˸Ѹg@1@&˸Ѹg@h@&˸h3h@&>h3h@&>Ѹg@h@&>h3&˸Ѹg@1@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@08@57418.6d8]@8]. f3y???3fGlof T%@d[@ZF4TՁl/&b"ֶ#j+ T%@fo;ƇTNg=y3]r&o?bDrT'+ӒN޳i!4@tWof41+ImYY+HRd[@@Glof T%@@#j+ T%@@R[K>@D_BR69@B+'+zޯoy@ӒN޳@?@@@@@A@<:A@0A9B@"B@C@C@1B8D@$D7D@&D6E@(E5E@F@F@G@*E4G@G3;H@FH@@H@GHFAI@>I@CIB ?I=,Cd8]@8] 0:??? 0p΄Wep΄`;կ}?g`;կ}?gWe?gWe?gb;կ}g+Xe;կ}!t{PWep΄`;կ}@p΄We@!t{PWe@g+Xe;կ}@?gb;կ}h@?g`;կ}h@?gWeh@?gWeh@!t{PWep΄`;կ}@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@08@57418.6d8]@8]@ 0:??? 0tUQ#|M$*f#|nI#|nI#|MnI|#|MnI|#|n#|n#|M$*f#|@tUQ#|M@n#|M@n#|@nI|#|h@nI#|h@nI#|Mh@nI|#|Mh@$*f#|n#|M@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@58@07.6841d8]@8] 0:??? 0Glof T%@(8/j Tٗ@77y1T8@LgԷ[+@̂ tHl@Vc~MÞ@&"Qz<.>s@ɗ&MH@(8/j Tٗ@@Glof T%@@ɗ&MH@@&"Qz<.>s@@Vc~MÞ@h@77y1T8@h@LgԷ[+@h@̂ tHl@h@ɗ T%@(8/j<.>s@@   @@@@ @@ @@@@?@@@@@@ @"@$@&@(@*@",@.@0@1@,(2@2&3@4@5@6@ 3$*7@58@07.6841 t funktionierenden Rumen '@@Y@<_>L@;YǶ@7@2sA2sAmNЎ P  H